Affisch till SOUF Gemenskapsläger 2015

Snart är det äntligen dags för 2015-års Gemenskapsläger, lägret där SOUF försöker samla ihop ungdomar från hela landets alla församlingar inom syrisk-ortodoxa ärkestiftet!

Årets Gemenskapsläger kommer likt tidigare år att äga rum på Västerängs Lägergård (ungefär mitt emellan Motala och Askersund) den 21 till 23 augusti. De tre dagarna, vars övergripande tema blir ”Kyrkan – Gemenskapen med Gud”, kommer bland annat att bestå av intressanta föreläsningar, roliga aktiviteter samt bön.

Anmälningar sker genom lokalföreningarna/församlingarna som sedan skickar in namnen till SOUF:s konsulent Isa Isa. Man får anmäla fem deltagare per församling. Om någon församling inte har så många deltagare kan deras platser fördelas till de andra församlingarna, så sätt gärna upp en reservlista.