Under gudstjänsten söndagen den 6 september i SOUF s:t Petrus höll Abouna Jimmy Danho (som tjänar i Libanon) en predikan om hur vi kan ärva himmelriket. Han inledde predikan med att berätta om när lärjungarna frågade Jesus: ”Vem kommer att vara störst i himmelriket?” (Matt 18:1)

Ställ inte denna fråga. Fråga istället dig själv: ”Kommer jag att ärva himmelriket?”

Den som jämför sig med sina bröder och systrar och tänker ”jag ber mer och jag fastar mer” kommer få ett hjärta fyllt av högmod. Och den som jämför sig med sina bröder och systrar och tänker ”de ber mer än mig och fastar mer än mig” kommer få ett hjärta fyllt med avund. I båda fallen saknas kärleken. Gud vill inte ha din styrka, ditt mod eller din makt. Det enda han vill ha är ditt hjärta. Ingen med ett älskande hjärta jämför sig med sina bröder och systrar. Fråga därför inte: ”Är jag bättre eller sämre än dem? Vem av oss kommer vara störst i himmelriket?” Försäkra dig i stället om din plats i himmelriket!

Hur ärver man himmelriket kanske man frågar sig. Hur försäkrar jag mig om att jag verkligen har en plats i Guds rike?

”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.” (Matt 5:29–30)

Allt som hindrar dig från att närma dig Gud måste kapas bort. Det ska inte spela någon roll vem som blir sårad. Låt det vara en förälder, ett syskon, släktingar eller vänner. Det spelar inte heller någon roll om man kunnat få världsliga vinningar av att exempelvis ha kvar en relation i sitt liv. Allt som står i vägen måste röjas bort från vägen. I bibeln finns många exempel, både på personer som valt bort det som hindrar de från att ärva Guds rike och därmed, för en stund i detta liv, förlorat världsliga vinningar, men även på personer som valt världen och därmed förlorat himmelriket. Josef från det gamla testamentet hade det bra ställt i Potifars hushåll. Och han kunde få det bättre genom att njuta av världsliga begär genom att anta Potifars frus erbjudande och sova med henne. Men han valde bort det. Han kapade bort det som skulle få honom att förlora Gud. Lots fru å andra sidan älskade livet i synd. Sodom och Gomorra stod i lågor och i flykten för sitt liv såg hon sig om och ville inte släppa taget om de ogudaktiga städerna. Hon förlorade Gud. Därför, mina vänner, släpp det som står i vägen för frälsningens väg. Det finns fortfarande tid eftersom vi lever under nådens tid.

Skriven av: Fadia Touma