Den äldsta upptäckta hymnen till jungfru Maria

Den hittills äldsta upptäckta bönen till jungfru Maria kom John Rylands-biblioteket i Manchester över år 1917. Den egyptiska papyrusen som hymnen står skriven på dateras till cirka år 250 e.Kr. och kommer från en koptisk julliturgi (den används än i dag i bland annat koptisk-ortodox liturgi). Hymnen är känd som ”Under ditt medlidande” och den grekiska texten på papyrusen säger:

”Under ditt medlidande tar vi vår tillflykt, o Theotokos: försmå inte våra böner i nödens tid, utan rädda oss från faror, enda rena, enda välsignade.”

I den enkla och kortfattade bönen finner vi flera saker av värde, bland annat att jungfru Maria kallas ”Theotokos” (yoldath aloho på suryoyo), Gudsföderskan, redan cirka 200 år före kyrkomötet i Efesus då Kyrkan kämpade mot Nestorius lära som hävdade att den exakta titeln för henne var ”Christotokos”, Kristusföderskan, och inte ”Theotokos”. En annan intressant sak är att kyrkan i Egypten inser kraften i jungfru Marias förbön och vänder sig direkt till henne och ber om hennes beskydd.

För att sätta upptäckten i perspektiv kan man betänka att det tidigaste upptäckta fragmentet av självaste Nya Testamentet (Johannesevangeliet 18:31-33; 37-38) inte är så mycket mer än 100 år äldre än detta manuskript.

Vi vill avsluta med att önska er alla en välsignad ṣawmo dyoldath aloho (Jungfru Maria-fasta) och påminna om att genom Guds moders starka bön sker mirakel.