About admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far admin has created 53 blog entries.

Historisk ungdomsdag med Patriark Aphrem II

6 Maj, 2015|

Inbjudan till historisk ungdomsdag med Ignatius Aphrem II, Patriark av Antiokia och Hela Östern "Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar" (Predikaren 12:1) SOKU och SOUF inbjuder härmed alla ungdomar i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige att närvara [...]

En återblick av Seyfo-temadagen i Stockholm

5 Maj, 2015|

Lördagen den 2 maj höll SOUF en Seyfo-temadag i S:t Petrus Syrisk-Ortodoxa Kyrka i Hallonbergen. Det visade sig bli en mycket givande dag med bön, workshops, hymner, filmvisning samt intressanta föreläsningar om Seyfo ur både ett historiskt och andligt perspektiv [...]

Kristi verksamhet av abun dayroyo Saliba

13 Apr, 2015|

Följande är en artikel skriven av abun dayroyo Saliba från Mor Jacob-klostret i Salah, Tur Abdin som han för några år sedan tog sig tid att skriva till glädje för oss ungdomar. Vår frälsning genom den gudomliga ordningen Människans frälsning, [...]

Seyfo-temadag i Stockholm

31 Mar, 2015|

"Martyrerna var andliga klasar som domarna pressade likt vindruvor, och deras blod rann på jorden och de blev offer till Gud som krönte dem, haleluya, och upphöjde dem. Ni martyrer, som inte lade rökelse inför de värdelösa avgudarna som [...]

SOUF:s första resa till Brasilien!

30 Mar, 2015|

​Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet anordnar sin första resa till Brasilien! Denna resa är avsedd för ungdomar som vill bli eller vill stärka sin roll som ledare inom våra Syrisk-ortodoxa kyrkor runt omkring i Sverige. Målet med denna resa är att [...]

Dags för 2015-års Tonårsläger!

26 Mar, 2015|

Nu är det äntligen dags för SOUF:s efterlängtade tonårsläger! Lägret infaller under Kristi himmelfärdshelgen den 14-17 maj och äger rum i Långserums fritidsgård i Jönköping. Tonårslägret vänder sig till dig som är född år 99-02. Temat för [...]

Att tänka på inför bikt och nattvard

15 Mar, 2015|

Den ortodoxa Kyrkan erkänner och räknar generellt sju sakrament (mysterier); dopet, smörjelsen (muron), nattvarden (qurbono), bikten, äktenskapet, prästvigningen och de sjukas smörjelse (qandilo). Sakrament/mysterium är heliga, synliga tecken som vår Herre Jesus Kristus instiftat till att förkunna Guds nåd. [...]

Mor Jacob-klostret i Salah

9 Mar, 2015|

Mor Jacob-klostret i Salah, Tur Abdin byggdes år 512 av greker, under den bysantinske kejsaren Anastasios I:s styre. Ritningarna gjordes av Theodore och Theodosius, söner till Shufnay. Klostret användes flitigt fram till år 750, då Perserna anlände och förstörde [...]

Hymnkväll för de behövande av SOUF S:t Petrus

1 Mar, 2015|

Våra bröder och systrar i Kristus lider just nu. De lider och blir förföljda för sin tros skull, tron på Herren Jesus Kristus. Redan från kristendomens början blev kristna förföljda för trons skull och det sker än idag. Herren [...]