Affisch till SOUF Bön- och fastehelg 2015

Fredagen den 18 september fram till söndagen den 20 september befinner vi oss på Elimgården i Nora nära Örebro. Samling sker klockan 18:00 på fredagseftermiddagen. Lägret är till för att ungdomen (16-20 år) ska stärka sin relation med Gud och kommer bestå av föreläsningar, vittnesbörd, caseövningar, meditationer, reträtter och tipsrunda. Följande frågor kommer vara i fokus: Vem är Gud? Varför ska jag ha en relation med Honom och hur får jag en relation med Honom? Du kommer även att lära dig kyrkans böner. Vi räknar med hemgång söndag klockan 16:00.

”Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig
om ni söker mig av hela ert hjärta.” (Jer 29:13)

Anmälan skickas senast den 1 september till lokala SOUF-föreningar som i sin tur skickar anmälningarna till SOUF:s konsulent Polin Shahho (kanslist@souf.nu).