Affisch till SOUF Gemenskapsläger 2014

Nu är det äntligen dags för årets Gemenskapsläger! Lägret kommer att äga rum den 22 till 24 augusti och kommer att hållas på Västerängs lägergård som ligger ungefär mitt emellan Motala och Askersund. Temat för Gemenskapslägret år 2014 är ”Att leva ordet” och kommer att behandla gemenskap med vår Herre Jesus Kristus samt kristen livsstil. Som de heliga skrifterna säger:

”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” (1 Joh 1:7)

Dagarna kommer att bestå av intressanta föreläsningar, roliga aktiviteter samt bön.

Anmälningar sker genom lokalföreningarna/församlingarna som sedan skickar in namnen till SOUF:s konsulent Isa Isa. Man får anmäla fem deltagare per församling. Om någon församling inte har så många deltagare kan deras platser fördelas till de andra församlingarna, så sätt gärna upp en reservlista.