Följande video innehåller den syrisk-ortodoxa Kyrkans gudomliga liturgi (Jacob bar Salibis anafora) firad av raban Yuhanna Lahdo med svensk översättning. Väldigt nyttig för att förstå den gudomliga liturgin (nattvardsgudstjänsten) bättre. Videon kommer från SOUF:s lokalförening i s:t Johannes i Märsta.