Affisch till SOUF Unga Föreläsare 2016

SOUF i samarbete med SOUF Region Stockholm anordnar ett helgläger för framtida föreläsare. Syftet är att hitta dolda tjänare för att bevara och sprida Kyrkans lära.

Under sin apostoliska vistelse sa Hans Helighet moran mor Ignatios Afrem II att ”ungdomarna inte bara är kyrkans framtid, utan även kyrkans nutid.”

Vi vill med detta läger hitta och stärka dolda tjänare för att de ska bli starkare med att planera och framföra teologiskt relaterade men även praktiskt relaterade föreläsningar. Lägret kommer innehålla föreläsningar gällande; pedagogik, retorik, grundläggande teologi, bönestunder samt en reflekterande föreläsning för att stärka tjänarens bön i samband med tjänsten. Personlig coach kommer även att finnas på plats. Deltagare kommer även att lära sig tillvägagångssätt för hur man bygger upp en föreläsning. Syftet med dessa föreläsningar och grupparbeten är att ge en grund för deltagare som ska utföra uppgifter på plats men även ge material och grund för den framtida tjänsten.

Deltagare kommer att få uppgifter på plats, såsom framförandet av olika grupparbeten men även individuella föreläsningar som avslut på helglägret.

Datum: 18-20 mars
Plats: Nora, nära Örebro
Deltagaravgift: 300 kr
Sista anmälningsdag: 1 mars

Skicka in din anmälan till konsulent Polin Shahho, 0707707972, eller maila till: kanslist@souf.nu.
Uppgifter som namn, personnummer, adress, telefonnummer men även svar på de två bifogade frågorna ska skickas i mailet.