S:t Petrus Hallonbergen

Våra bröder och systrar i Kristus lider just nu. De lider och blir förföljda för sin tros skull, tron på Herren Jesus Kristus. Redan från kristendomens början blev kristna förföljda för trons skull och det sker än idag.

Herren Jesus Kristus sa: ”Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud” (Joh 16:2) och ”Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull” (Matt 24:9). Vi får inte glömma att Jesus även sa: “Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt bland dem” (Matt 18:19-20).

SOUF S:t Petrus anordnar därför en hymnkväll fredagen den 6 mars i S:t Petrus Syrisk-Ortodoxa Kyrka i Hallonbergen för att be för våra bröder och systrar. Hymnkvällen drar igång med start kl 19:00 och väl på plats kommer man även ha möjlighet att donera pengar till de behövande. De behöver vår ekonomiska hjälp, men främst behöver de våra böner. Låt oss inte underskatta bönens kraft, den är vårt vapen i dessa svåra tider. Glöm inte heller vad Kristus kommer att säga oss: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:40).