Ikon av Gregorios av Nazianzos

Boken ”Fem teologiska tal” av Gregorios av Nazianzos inleds med dessa ord: ”Vad skulle hända om kyrkan återgick till sin gamla praxis att låta vistelsen i kloster, öknar och berggrottor vara en självklar del i bildningen av sina tjänare?”

Dessa ord fick mig att stanna upp. Jag fortsatte inte att läsa utan jag försökte föreställa mig hur kyrkan skulle se ut om det var så i dag.

Ganska snabbt började orden jag hört dyka upp: ”Vi kan inte leva som man levde förr. Tiden går framåt och kyrkan ändras med tiden. Vi måste ha balans och leva ett medelmåttigt liv!”

Jag fortsätter läsa och kommer så småningom till detta citat: ”Vart går vägen för den vanlige kristne? För män och kvinnor som står mitt uppe i det dagliga livets alla plikter? Hur ska man sköta ett arbete, ha omsorg om hem och familj och samtidigt leva ett rikt andligt liv? Eller är äktenskap och arbete hinder som omöjliggör ett hängivet kristet liv? Finns den möjligheten i så fall endast för några få?” Frågor som dessa sysselsatte Gregorios.

Så Gregorios, en välkänd kyrkofader, skrev om just dessa frågor. Hur vi som lever i världen ska handskas med världen. Han var en församlingspräst och hans aktiva insatser följdes av reträttperioder. Gång på gång drog han sig undan till avskildheten.

Alltför ofta förkastas kyrkofädernas vägledande ord och ofta blandas de ihop med eremiter i samband med ursäkten att vi inte kan leva som dem eftersom vi inte lever ute i öknen eller i en grotta. Det har även sagts att det de skrev då inte kan tillämpas i dag. Detta är ett stort missförstånd! Kyrkofäderna levde bland folket och försvarade läran och gav sitt liv för den och kyrkan. Att vi i dag har något som kallas kristendomen är till stor del också på grund av dem. De har bland annat sammansatt alla texter till vår Bibel, de har förklarat kristologin och treenighetsläran och de har skrivit vår trosbekännelse. De har bevarat och försvarat tron de fått av Kristi apostlar och fört den framåt fram till i dag.

Deras ord kom efter Bibeln, borde då inte Bibeln också moderniseras? För den som tror att Bibeln inte nämner hur vi praktiskt ska leva har läst fel. Bibeln tar upp alkohol, fester, klädsel, baktaleri, lögn, kärlek till pengar, kyskhet, otukt m.m.

Så även om vi bortser från kyrkofäderna och fortsätter upprepa ”jag följer bara Bibeln”, kan vi aldrig, om vi vill kalla oss kristna, borste från vad som står i Bibeln och vem fäderna försökte efterlikna. Vem var deras förebild? Vem var det som levde bland människorna och undervisade om den sanna vägen till Gud? Vem var det som emellanåt drog sig undan för att leva i avskildhet och fasta? Vem var det som lärde dem att sälja världen och inte vara beroende av den? Vem lärde dem att de är kallade till ett liv i fullkomlighet? Vem om inte Herren Jesus Kristus själv. Så även om vi bortser från kyrkofäderna är grundaren till deras livsstil och lära Herren Jesus.

Ska vi gå så långt att vi upphäver kallelsen om ett fullkomligt liv bara för att vi inte känner för att fullfölja den? Och ännu värre, ska vi hindra dem som vill? Detta är något vi alla bör tänka på innan vi kommer med sådana påståenden bara för att det behagar oss. Herren Jesus sa under sin bergspredikan: ”Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig.” Att vara fullkomlig är att rikta alla delar i sitt liv mot målet. Att vara fullkomlig är att vara odelad, osplittrad, alltså enad, och se till att hela ens liv samarbetar i harmoni mot målet. Tänk på människan, vad händer om fötterna går åt olika håll? Tänk på båten, vad händer om den ros åt olika håll? Fötterna och båten kommer aldrig ta en till mål så länge de går eller ros åt olika håll.

Skriven av: Fadia Touma

Boken ”Fem teologiska tal” av Gregorios av Nazianzos finns att beställa i SOUF-butiken.