SOUF har i dagsläget 21 lokalföreningar i 23 av ärkestiftets församlingar