Mor Jacob Salah

Mor Jacob-klostret i Salah, Tur Abdin byggdes år 512 av greker, under den bysantinske kejsaren Anastasios I:s styre. Ritningarna gjordes av Theodore och Theodosius, söner till Shufnay. Klostret användes flitigt fram till år 750, då Perserna anlände och förstörde mycket. Den persiske kungen Shamir kom dit för att hämnas att klostret var byggt på mark som tidigare var hednatempel, plats för dem som tillbad solen. Direkt efter förstörelsen så renoverades och byggdes klostret upp igen. Kostnaderna för återuppbyggnaden samlades in av alla troende från byarna omkring klostret, varpå de fick sina namn inristade på en sten som idag ligger högt upp ovanför altaret.

År 1720 tömdes klostret och föll i händerna på kurderna, vilket varade i 131 år. 1851 tog Biskop Zeitoun över den och lät renovera det som förstörts under tiden klostret tömts. Detta ansvar lät han falla på en munk vid namn Hawshab. Allt gick planenligt och klostret användes fram till Seyfo (Svärdets År) 1914-15, då klostret åter tömdes på grund av förtryck och hot. Klostret förblev tomt fram till år 1965 då biskop Mor Iwannis Afrem Bilgic skickade munk Jakob Tekin för att öppna klostret igen. 1971 anslöt även nunnorna Nisane och Chasme till klostret. Munk Daniel Savci anlände till klostret år 1980 och är den som i dag har hand om klostret. Mellan åren 2000 till 2010 lät han bygga om hela klosterområdet (förutom kyrkbyggnaden) från grunden. År 2006 anslöt även nunnorna Mariam och Elisabeth. Mor Jacob-klostret tjänas idag av prästmunk Daniel Savci, nunnorna Nisane, Chasme, Elisabeth och Mariam, läraren Shalito Acar samt ett antal elever som befinner sig där för studier i Midyat. På somrarna kommer fler elever för att stärka sina kunskaper i liturgi, historia samt språk. Många besökare kommer även på sommartid för att antigen besöka eller bo ett par dagar på klostret.

Vi önskar en fortsatt fin framtid för klostret och att det fortsätter att blomstra som det gör i dag.