Mysterierna (sakramenten)

Att tänka på inför bikt och nattvard

15 Mar, 2015|

Den ortodoxa Kyrkan erkänner och räknar generellt sju sakrament (mysterier); dopet, smörjelsen (muron), nattvarden (qurbono), bikten, äktenskapet, prästvigningen och de sjukas smörjelse (qandilo). Sakrament/mysterium [...]