Riktlinjer för samordnare och ledare inom SOUF

Detta är Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundets (SOUF:s) riktlinjer och förhållningssätt för alla ledare och samordnare i olika SOUF sammanhang, som t.ex. vid läger och resor.

Som ledare/samordnare inom SOUF bär man på ett stort ansvar och har flera saker att ta hänsyn till med tanke på att SOUF är en kyrklig organisation. Målet är självklart att deltagarna ska vara nöjda och glada men framför allt att hjälpa dem närma sig sin tro.

Som samordnare/ledare ska vi sträva efter att vara förebilder och goda exempel. Den största förebilden vi alla bör sträva efter är vår Herre Jesus Kristus. Vårt sätt att bete oss kommer att påverka ungdomarna och hela aktiviteten. Representerar vi Kristus i våra handlingar så kommer det att smitta av sig till deltagarna också. Vi som ledare kan därför visa och lära ungdomar hur man ska behandla och bete sig gentemot varandra.

”Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.”
(Matteus 5:14–16)

Det är viktigt att vi tänker på att vi är ett ljus för deltagarna. Vi måste försöka göra vårt bästa för att sprida detta ljus. På så sätt kan vi visa deltagarna vad de kan vinna genom att delta på en kyrklig aktivitet, istället för en utomkyrklig aktivitet. Var ödmjuk som ledare/samordnare, precis som Herren Jesus själv lär oss att vara. Försök alltid att göra ditt bästa att sprida Hans ljus, detta genom att tala om Honom eller försöka efterlikna honom i ditt beteende. Detta är och kommer alltid vara det sanna sättet att fånga människor till Kyrkan.

Talet

Som ledare/samordnare är det viktigt att tala respektfullt. Det vi gör och säger kommer deltagarna att ta till sig och i många fall även tillämpa.

”Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.”
(Efesierbrevet 4:26)

Det är därför viktigt att du som ledare/samordnare använder dig av ett vårdat språk, inte bara när det kommer till användning av svordomar, utan även förnedrande/kränkande begrepp. Var uppmärksam på vilka samtalsämnen som tas upp; är det något som inte är passande så kan du som ledare/samordnare försöka byta samtalsämne på ett mjukt sätt. Försök att ha uppbyggande samtal med deltagarna så att de kan få ut något värdefullt ur konversationen. Gud är det vi bör få deltagarna att tala mer om, även under rasterna och i rummen.

Som ledare får man inte skrika på någon av deltagarna om de gör något som inte är acceptabelt. Skulle du hamna i en situation där ungdomarna är högljudda eller otrevliga, försök då att inte brusa upp eller tappa humöret. Försök istället att vinna dem med kärlek, respekt och tålamod. Man kan i mildhet tillrättavisa dem, utan att skrika eller sätta sig över dem. Ibland kan det vara bra att ta personen i fråga åt sidan och ha en egen dialog med deltagaren. Känner du att du inte har kontroll över situationen så ta då hjälp av en annan ansvarig.

Mobiltelefoner

En ledare/samordnare bör inte sitta och leka med mobilen. Det är viktigt att vara uppmärksam under lägret och ha koll på deltagarna. Under föreläsningar och andra aktiviteter är det mobilförbud, och detta gäller då både deltagare och ledare. Tänk på att ”Barn gör som ni gör, inte som ni säger”, så tar ni upp mobilen kommer de också att vilja göra det. Då ni ändå har tagit er tid att ställa upp som ledare, försök då att få ut det mesta ni kan av det. Mobiler har tyvärr en tendens att ta upp mycket av vår fokus och koncentration, och kan därför vänta tills efter aktiviteten.

Tobak, alkohol & narkotika

”Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp.”
(Första Korintierbrevet 10:23)

Beroende är något som strider mot Kristi budskap, därför skall vi inte heller uppmuntra våra barn och ungdomar till saker som kan skapa farliga beroenden såsom tobak, alkohol och narkotika. Detta är oerhört viktigt att man som ledare/samordnare tänker på. När man kommer till en SOUF-aktivitet med den rollen måste man tänka på allt man säger och gör framför ungdomarna. Om man röker eller snusar ska man som ledare under SOUF aktiviteten inte förtära någon form av tobak eller alkohol. SOUF erbjuder nikotinplåster om så behövs men viktigt är att man i så fall kontaktar samordnarna i förväg.
Lägret kan inte anpassa sig efter ledares behov av att behöva röka.
Alkohol och narkotika är förbjudet och inget ni får ha med er. Samordnarna har även rätt att beslagta detta om de upptäcker att ni har med er något av det.

Kläder

SOUF har en klädkod på aktiviteterna och då är regeln att man ska klä sig anständigt. För att veta vad som är anständigt så kan man tänka på vad man skulle ha på sig om man mötte Herren Jesus idag? En annan riktlinje kan vara att man tänker på hur man inte skulle klä sig i kyrkan, och känner man att vissa kläder skulle vara lite olämpliga så är de möjligtvis inte så lämpligt att ha med sig dem till SOUF sammanhang. Tanken är också att ens klädsel ska kunna vara lämplig för att möta präster eller vår biskop. Därför uppmanar vi er att ha byxor till minst knäna, samt t-shirts och tröjor som täcker barmen. Om vi som ledare missköter klädkoden kommer detta uppmuntra deltagarna att göra detsamma.

Politik

”SOUF är ett partipolitisk obundet ungdomsförbund för barn och ungdomar inom syrisk-ortodoxa ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.”
(SOUF:s stadgar 4:1)

Som ledare och ett ansikte utåt för våra ungdomar, är det viktigt att tänka på att inte ta upp diskussioner kring namnkonflikten. Detta eftersom det kan skapa onödiga irritationer samt är ett känsligt ämne. Fokuset bör ligga på lägret och dess budskap. Om deltagarna diskuterar kring detta, försök då att avbryta diskussionen på ett smidigt sätt. Be dem att respektera varandra samt SOUF:s regler. Vi utesluter ingen, och det får heller ingen ledare/samordnare göra, oavsett vad man anser vara rätt kring frågan.