Genom Guds nåd,

Ignatius Aphrem II

Patriark av Antiokia och hela Österns högste ledare för den universella syrisk ortodoxa kyrkan.

Apostolisk välsignelse till våra andliga barn, den syrisk ortodoxa kyrkans ungdom av Antiokia i hela världen.

Vi följer noggrant förberedelserna för den kommande Suryoyo Youth Global Gathering (SYGG 2019) som kommer att äga rum i Stockholm, Sverige. Detta från den 30 Juli till 5 Augusti 2019.

Vi uppmärksammar Suryoyo Patriarcal Youth Department (SPYD) och SYGG:s organisationskommitté i Sverige, som med stor omsorg hängivit sig åt att samordna och välkomna deltagare till årets SYGG. Utifrån 4 stycken tidigare SYGG-event och erfarenheter, hoppas vi att även detta års event ska bli livs-omvälvande för många av våra syrisk ortodoxa ungdomar. Vi ber att även detta års event ska bli gynnsamt i erat andliga liv.

Vi hoppas att detta hjälper er att lyfta era hjärtan till Herren som är Klippan Som vi baserar våran tro på, och som vi hämtar våran styrka ifrån.

Vi utgår ifrån psaltaren: ”HERREN är min klippa, min borg och min räddare, min Gud är min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn.” (Ps 18:2)

Med denna fasta tro bar våra förfäder facklan i den apostoliska tron som de med passion i hjärtat skyddade, och förde vidare till oss. Detta på samma sätt som den blev överlämnad till dem.

Detta kallas för att dricka från ”samma andlig dryck” som är ”det levande vattnet” som kommer att släcka vår andliga törst och som beskrivs av St Paulus som refererar till Guds folk som var i vildmarken, men föregicks av berget som följde dem och tittade på dem: ”För de drack från den andliga sten som följde med dem, och den sten var Kristus.” (1 Kor 10: 4) Sannerligen, när vi grundar oss i Kristus kommer Han att följa med oss, vaka över oss och ta hand om oss.

”Rooted in Him” är temat som valts i år, vi är säkra på att de varierande föreläsningarna och aktiviteterna ger dig chansen att utforska detta tema och bättre förstå hur stort och givande det är att fästa en grund i livet med Kristus. Som syrisk ortodox möts du ofta av svårigheter som utmanar dig i din tro: vi är dock säkra på att när era hjärtan och sinnen är ”grundade i honom”, kommer det att ge er styrka att sträva att uthärda prövningarna och segra över frestelserna.

Vi tror att detta event kommer att ge dig möjligheten att fördjupa din kunskap om den syrisk ortodoxa kyrkans tro och vidare stärka din relation med Gud, dela erfarenheter med varandra i en broderlig atmosfär.

Så älskade Syrisk Ortodoxa Ungdom,

I takt med att vi närmar oss SYGG 2019 (Stockholm), så uppmuntrar vi er till att registrera er så snart som möjligt till detta viktiga ungdomsevent. Vi ser framemot att träffa just dig.

Gud välsigne er alla.