Utvalda böner på suryoyo och svenska

Ett projekt som har pågått i SOUF sedan åtminstone år 2008 är att ta fram vad som genom åren har kallats ”hymnhäfte”, ”bönhäfte” och ”bönbok”. Spola tiden några år framåt till 2014 och ”Lilla Bönboken” är äntligen här. Slutprodukten är en liten bok med utvalda böner ur den syrisk-ortodoxa kyrkans bönbok för veckodagar, šḥimo. SOUF vill tacka alla som varit delaktiga i projektet genom åren och hoppas att boken, som finns att införskaffa på SOUF:s kansli (maila kanslist@souf.nu) för 20 kr, ska användas flitigt i olika ungdomsföreningar, organisationer och kyrkor runt om i landet.

Lilla Bönboken framsida
Lilla Bönboken baksida

Lilla Bönboken i ljud

Nedan finns ljudklipp tillgängliga som komplement till bokens böner, så att man bättre kan hänga med i bönerna genom att höra hur de bes ”på riktigt”.

maʿnitho dmor sewerios (Växelsång av mor Severios)

Kapitel 3. Kvällsbön – sidan 18

Ur en inspelning av kvällsbönen i det urgamla mor Hananyo-klostret (dayro dkurkmo, deyrulzafaran, Saffransklostret) i Mardin.

tešmešto dyoldath aloho (Gudsföderskans gudstjänst)

Kapitel 6. Avslutande böner – sidan 39

Ur en inspelning av kvällsbönen i mor Afrem-klostret i Holland med biskop mor Polycarpus Augin Aydin.

teshmeshto dqadishe (De heligas gudstjänst)

Kapitel 6. Avslutande böner – sidan 40

Ur en inspelning från år 2007 i jungfru Marias grav i Jerusalem med ärkebiskopen av Jerusalem, mor Sewerios Malki Murad. Vid detta tillfälle var det mor Yoyakims (Joakims) åminnelse.