Sankt Ignatios Andliga Akademi

Sankt Ignatios Andliga Akademi

Sankt Ignatios Andliga Akademi är en unik plats för studier och bildning som har fem ortodoxa stift/kyrkor som huvudmän:

  • Syrisk-ortodoxa Kyrkan (båda stiften i Sverige)
  • Serbisk-ortodoxa Kyrkan
  • Rumänsk-ortodoxa Kyrkan
  • Koptisk-ortodoxa Kyrkan

På Sankt Ignatios erbjuds möjligheten att lära känna den östkyrkliga traditionen på ett sätt som bemyndigar och skapar delaktighet i Kyrkan och den egna livsvärlden – och därigenom i det samhälle vi delar med andra. I akademin ryms såväl en folkhögskola som högre akademiska studier och forskning. Dessa är åtskilda men tjänar varandra som delar av samma lärande gemenskap. Akademin rymmer också tre seminarier som ansvarar för det gemensamma gudstjänstlivet, den andliga formationen av prästkandidater och för kontakten med kyrkornas lokala församlingar. Kunskap är inget vi äger – utan något vi delar.

Nytt från och med hösten 2016

Sankt Ignatios Andliga Akademi

Sankt Ignatios utbildningar ges på folkhögskolenivå samt högskolenivå. Nedan finns information om de utbildningar som ges och vilken nivå de ges på. För folkhögskolekurserna finns inga krav på förkunskaper. Man måste dock vara 18 år gammal och behärska svenska eller engelska hyfsat. Två huvudnyheter:

1. Från och med 1 juli är Sankt Ignatios en egen folkhögskola (Sankt Ignatios Folkhögskola).
2. Från och med hösten 2016 ger Sankt Ignatios kandidat-/masterexamen i samarbete med Teologiska högskolan Stockholm (THS). Inom THS kallas Sankt Ignatios för Sankt Ignatios Centrum för Östkyrkliga Studier.

Prästutbildning (Högskola)

(Ansökningsperioden börjar 15 mars och stänger 15 april)
– 4-4 1/2 år utan förkunskaper. 1 1/2 år på folkhögskolenivå och 3 år på högskolenivå. Totalt 180 hp.
– 3 år med teologiska förkunskaper. 180 hp.
Prästutbildningens längd motsvarar den tid det tar att studera på t.ex. Saydnaya. Sankt Ignatios har medvetet synkat detta i dialog med det syrisk-ortodoxa patriarkatet. Mer information finns på Sankt Ignatios hemsida.

Församlingspedagogutbildning, malfono/marigeta (Högskola)

(Ansökningsperioden börjar 15 mars och stänger 15 april)
– 6-6 1/2 år utan förkunskaper. 300 hp (1 1/2 år på folkhögskolenivå).
– 5 år med förkunskaper. 300 hp.
– 2 år med en föregående kandidatexamen, huvudämne Östkyrkliga studier, patristik eller bibelvetenskap. 120 hp på avancerad nivå.

Teologi kandidatprogram med inrikting Östkyrkliga studier (Högskola)

(Ansökningsperioden börjar 15 mars och stänger 15 april)
Studierna omfattar tre år på Teologiska högskolan Stockholm som leder fram till en teologie kandidatexamen med inriktning på östkyrkliga studier. 180 hp.

Introduktionsår till ortodox teologi och tradition (Folkhögskola)

För den som vill ägna ett år åt att studera klassisk syriska, och få en introduktion i både de ortodoxa kyrkornas teologi och tradition.

Webbkurser (Folkhögskola)

Följande kurser ges:
– Kyrkohistoria
– Apostoliska skrifter
– Patristik
– Ecklesiologi
– Liturgik
Kurserna ges på Sankt Ignatios läroplattform Moodle. Varje kurs pågår under 7 veckor.

Allmän kurs (Folkhögskola)

För den som saknar gymnasiebehörighet och vill lära sig svenska och andra grundläggande ämnen för att kunna gå vidare till gymnasienivå.