En kort film för barn och vuxna om kyrkofadern sankt Nikolaus (mor Zokhe på suryoyo) som var biskop av staden Myra på 300-talet och som ”Santa Claus” är härledd från. Med svensk översättning.