Seyfo hundra år

År 2015 mindes Kyrkan året (1915) som i folkmun kallas ”Shato du Seyfo” (Svärdets År), då en stor skara av Kyrkans troende blev martyrer i ett folkmord som ägde rum i det osmanska riket. SOUF deltog också i Kyrkans åminnelse och arbetade för att det skulle bli ett år då Seyfo och martyrerna stod i centrum.

Seyfo Hundra År logotyp

Såld för en höna

En sann berättelse från en tid som ännu förnekas.

Såld för en höna omslag

SOUF tryckte i början av året boken ”Såld för en höna”, som är en vittnesberättelse om flickan Hanas upplevelser under Seyfo. Flertalet exemplar gavs ut till SOUF:s lokalföreningar och exemplar skickades även till olika organisationer och politiker i landet. Berättelsen publicerades dessutom på onlinetjänsten Medium, på svenska och engelska, vackert presenterad med foton och videoklipp som åtföljer berättelsen.

Temadag i Stockholm

Den 2 maj hölls en temadag om Seyfo i S:t Petrus Syrisk-Ortodoxa Kyrka i Hallonbergen.

Temadag i Trollhättan

Den 28 november hölls en andra temadag om Seyfo i Syrisk-Ortodoxa Kyrkan i Trollhättan, bland annat med föreläsningar hållna av docent Svante Lundgren och fader Ayoub.