Den 9 maj höll SOUF en endagsutbildning om tjänsten för SOUF:s lokala styrelser samt riksstyrelse. Det blev en mycket givande och lärorik dag som leddes av Charbel Rizk. Nedan följer en återblick av ledarskapsutbildningen i videoform:


Producerad av: Gunay Raheb