Ungdomarna och biskopen som kommer att spela en huvudroll i SYGG 2016

Idag utannonserades det att Hans Helighet patriark moran mor Ignatios Afrem IIs årliga globala ungdomsträff, Suryoyo Youth Global Gathering, ska hållas i Holland år 2016. Träffen kommer att äga rum den 20 till 25 juli.

I Holland tjänar Hans Nåd biskop mor Polykarpos Augin Aydin och hans duktiga ungdomar i SOJP (Syrisch Orthodox JongerenPlatform), som SOUF knöt väldigt goda kontakter med under årets klosterresa till mor Afrem-klostret.

Förhoppningen är att SOUF ska arbeta för att det ska bli en så givande och behaglig resa som möjligt för alla deltagande SOUF:are.