Affisch till SOUF:s temadag om Kyrkan i Botkyrka folkhögskola

Den syrisk-ortodoxa kyrkan är en 2000-år gammal kyrka som vi tillhör, men som vi många gånger inte känner till. Kyrkan som vi har idag har inte uppkommit på en dag och natt utan har en lång historia bakom sig. SOUF anordnar därför denna temadag för att ge en möjlighet att bli bekant med vår heliga kyrka.

Under dagen kommer vi begrunda denna heliga historia samt förstå varför kyrkan ser ut som den gör idag.

”Kyrkan är ditt hopp och din frälsning. Hon är högre än himlarna, starkare än sten och bredare än världen. Hon blir aldrig gammal utan förnyar hennes ungdom för evigt.” (Mor Johannes Guldmunnen)

Dagen kommer bestå av föreläsningar som berör temat, gruppdiskussioner och grupparbeten mm. som kommer att stärka dig i ditt kristna liv.

Föreläsningarna kommer handla om:

– ”Vad är Kyrkans historia? – från apostlarna till idag” av Abona Bassil Zakaria
– ”Varför ser Kyrkans struktur ut som den gör?” av Emanuel Kantar
– ”Hur samverkar den himmelska och den jordiska kyrkan?” av Mesut Bilecen

Datum: 23 Januari
Tid: 13:00
Plats: Botkyrka folkhögskola

Anmälningar sker genom lokalföreningarna/församlingarna som i sin tur skickar in anmälningarna till SOUF:s konsulent Polin Shahho (kanslist@souf.nu).

Varmt välkomna!