Affisch till SOUF Teologiska Veckoslutskurs 2014

Den 21-23 november kommer SOUF:s årliga teologiska veckoslutskurs att äga rum på Sankt Ignatios Andliga Akademi i Södertälje.

Centralt under helgen kommer att vara vår kyrkofader mor Ignatios Nurono (+107); aposteln Petrus efterträdare, lärjungen Johannes lärjunge, martyr, helgonet vars vision födde växelsången mellan två körer i våra tjänster och vars namn den syrisk-ortodoxa kyrkans patriarker har burit sedan år 1293.

I sitt brev till kyrkan i Efesos, arresterad och på väg att bli kastad till lejonen i Colosseum för sin tro, skrev mor Ignatios ödmjukt: ”Jag har bara börjat bli en lärjunge, så jag talar till er som mina studiekamrater.”

Det är med samma inställning vi ger oss in i årets veckoslutskurs, som bland annat kommer att bestå av intressanta föreläsningar, bön och hymn, nattvardsgudstjänst samt en varm gemenskap i vår ortodoxa utbildningsinstitution Sankt Ignatios och dess vackra omgivning.

Sankt Ignatios Andliga Akademi i Södertälje

Anmälningar sker genom lokalföreningarna/församlingarna som i sin tur skickar in anmälningarna till SOUF:s konsulent Polin Shahho (kanslist@souf.nu).

Välkomna!