Affisch till SOUF Tonårsläger 2015

Nu är det äntligen dags för SOUF:s efterlängtade tonårsläger!

Lägret infaller under Kristi himmelfärdshelgen den 14-17 maj och äger rum i Långserums fritidsgård i Jönköping. Tonårslägret vänder sig till dig som är född år 99-02.

Temat för årets tonårsläger är ”det kristna livet i vardagen”. Helgen kommer dels behandla sociala mediers påverkan på den mänskliga hjärnan och om den kärlek som Gud har till sina barn – världens ljus. Lägret kommer att bestå av intressanta föreläsningar, diskussioner, roliga gruppaktiviteter, bön samt gudstjänst av en präst som kommer att närvara under helgen.

”Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.” – 1 Joh 3:1

Anmälningarna sker genom lokalföreningarna som sedan rapporterar till SOUF:s konsulent Polin Shahho. Platserna fördelas mellan lokalföreningarna och det är först till kvarn som gäller. Mer information om transport och annat praktiskt kommer senare.

Varmt välkomna!