Den 26 oktober 2013, under ett extra inkallat årsmöte, röstades det att UngdomsInitiativet ska byta namn till SOUF – Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet inom Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.