Ungdomsdag patrikark Aphrem II

Inbjudan till historisk ungdomsdag med Ignatius Aphrem II, Patriark av Antiokia och Hela Östern

”Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar” (Predikaren 12:1)

SOKU och SOUF inbjuder härmed alla ungdomar i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige att närvara vid den historiska ungdomsdagen i St. Petrus & St. Paulus Syrisk Ortodoxa Kyrka i Botkyrka lördagen den 30 maj 2015. Ungdomsdagen kommer ske i närvaro av H.H. Patriark Aphrem II, Patriark av Antiokia och Hela Östern.

Under det apostoliska besöket i Sverige önskar H.H. Patriarken att samla Sveriges syrisk-ortodoxa ungdomar för en gemensam aktivitet. Ungdomsförbunden har därför planerat in en gemensam ungdomsgudstjänst, föreläsning och ljusmanifestation.

SOKU och SOUF uppmanar alla våra lokalföreningar i alla våra städer att gemensamt arrangera bussar för att närvara vid denna historiska händelse. För de städer som inte hinner komma till gudstjänsten uppmanar vi samtliga att finnas på plats kring kl. 11.00.

Informera om denna historiska dag i samband med era aktiviteter i respektive stad. För eventuella frågor, var god kontakta respektive kansli (kansliet@soku.org och info@souf.nu).

Plats: St. Petrus & St. Paulus Syrisk Ortodoxa Kyrka i Botkyrka

När: Lördag den 30 maj 2015

Schema:
09.00 – 11.00 Gudstjänst
11.00 – 12.00 Gemensam frukost
12.00 – 13.30 Föreläsning + frågestund
13.30 – 14.00 Avtackning
14.15 – 15.00 Ljusmanifestation framför Folkmordsmonumentet

Väl mött,
Förbundsstyrelserna SOKU & SOUF