Senaste inläggen från SOUF

Hur man närmar sig den heliga bibeln

5 Jan, 2017|

"I aposteln Paulus brev finns en del som är svårt att förstå och [...]

Julbrev från Hans Helighet Moran Mor Ignatius Afrem II

22 Dec, 2016|

Våra älskade barn i Kristus, må vår Herre Jesu Kristi nåd vara med [...]

De heliga relikerna

23 Nov, 2016|

Jungfru Maria ger sitt bälte till aposteln Thomas "Gud gjorde märkliga under genom Paulus; [...]

Se alla inlägg

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

Med biskop Matthias Nayis under SOUF:s klosterresa till Tyskland

SOUF – Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet inom Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien samlar stiftets barn och ungdomar kring vår älskade ärkebiskop mor Julius Abdulahad Gallo Shabo. Genom årliga läger, föreläsningar, seminarier, resor och mycket annat arbetar SOUF för att:

  • Få den syrisk-ortodoxa kyrkans barn och ungdomar att öka sin närvaro vid gudstjänsterna.
  • Öka dialogen mellan det syrisk-ortodoxa prästerskapet och ungdomarna.
  • Enhet och försoning ska finnas mellan den syrisk-ortodoxa kyrkans barn och ungdomar.
  • Vid planerandet och genomförandet av aktiviteter verka mot alla skadliga och beroendeframkallande ämnen såsom narkotika, tobak, alkohol etc.
  • Öka kunskapen hos våra barn och ungdomar gällande kristendomen i allmänhet och i synnerhet om den syrisk–ortodoxa kyrkans lära, historia, språk och musik/hymner.

SOUF har i dagsläget 21 lokalföreningar i 23 av ärkestiftets församlingar!

0
Församlingar
0
Lokalföreningar
0
Medlemmar
0
Konsulenter

Kommande aktiviteter

Under året arrangerar SOUF läger, resor och mycket mer!