Välkommen till SOUF-Shoppen!

I denna bokshopp finner du ett stort utbud av böcker om andlighet, kyrkan, kyrkofäder, helgon, med mera. Kolla igenom listan nedan och se om något fångar ditt öga.

Tips: Tryck på ctrl+F, då kan du söka på specifika titlar, författare och ämnen!

OBS: Du gör din beställning i formuläret under listan. Fraktkostnad tillkommer!

SOUF-Shoppen finns även i mobilappen Qadishapp (iOS / Android)!

Mannakort

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

50 kr

Kära läsare, denna samling innehåller citat från den heliga Bibeln samt citat från våra heliga syrisk-ortodoxa kyrkofäder. Dessa citat ämnar läsaren att finna vägen, sanningen och livet. SOUF önskar att dessa citat hjälper läsaren i den vardagliga andliga resan med Herren Jesus Kristus.

Lilla Bönboken

Lilla Bönboken – SLUTSÅLD

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

20 kr

En introduktion till den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias bönbok för veckodagar – šḥimo.

Bibelomslag

Bibelomslag

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

400 kr

Ett bibelomslag med tryckt kors, bibelcitat och SOUF:s logotyp.

Korsbokmärke

Korsbokmärke

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

50 kr

Ett bokmärke i form av ett metallkors och ett svart band med ett bibelcitat.

Tygpåse

SOUF-tygpåse

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

30 kr

En tygpåse med SOUF:s logotyp.

USB-minne 2 GB

SOUF-USB-minne

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

50 kr

2 GB USB-minne med tryck av SOUF:s logotyp.

Laminerat bokmärke

SOUF-bokmärke

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

10 kr

Ett laminerat bokmärke med en ikon tryckt på ena sidan och SOUF:s logotyp och Fader vår tryckt på andra sidan.

Skrivblock

SOUF-skrivblock

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

20 kr (10 kr vid köp av mer än 10)

Ett skrivblock med ett bibelcitat tryckt på omslaget.

Penna

SOUF-penna

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

20 kr

Bläckpenna med SOUF-tryck.

Fader vår-kort

Fader vår-kort

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

10 kr

Ett litet kort med bönen Fader vår skrivet på svenska och suryoyo.

Uroro

Uroro – ܐܽܘܪܳܪܳܐ

Av Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

250 kr / 300 kr

En uroro, ett lång färgat band som bärs över axlarna, för diakoner.

Helige Filoxenos av Mabbugh: Texter i urval

Av Filoxenos av Mabbugh

150 kr

Helige Filoxenos av Mabbugh (d 523) är en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder. Han har efterlämnat många verk. Uppskattningsvis uppgår hans efterlämnade textmassa till mer än 500 000 ord. Därmed står han för den största bevarade korpusen i den syriska litteraturens historia som en enskild författare har producerat.

Denna utgåva av sex av Filoxenos texter i svensk översättning är följaktligen ett blygsamt bidrag, men icke desto mindre ett viktigt bidrag, till den svenska läsaren, och i synnerhet till den syrisk-ortodoxa läsaren, eftersom nästan ingenting av Filoxenos författarskap har översatts till svenska.

Text 1 är en koncis formulering av treenighetsläran. Text 2 och 3 handlar om kristologi. Text 4 handlar om den helige Anden. Text 5 och 6 handlar om monastik.

Denna bok inkluderar även den bok som tidigare publicerats självständigt under namnet Lämnar den Helige Ande den som syndar?

Helige Filoxenos brev till munken Patrik om det andliga livet

Av Filoxenos av Mabbugh

130 kr

Severus Roger-Youssef Akhrass, syrisk-ortodox ärkebiskop för syriska studier, skriver att helige Filoxenos brev till munken Patrik om det andliga livet “betraktas som en höjdpunkt i den syriska andliga litteraturen”. Enligt Irénée Hausherr, en av 1900-talets främsta forskare inom östkyrkans andlighet, utgör detta brev det mest betydelsefulla klarläggandet av det andliga livet som någonsin har framlagts av någon östkyrklig författare. Det är detta brev som föreligger i svensk översättning i denna bok.

Den rike unge mannen

Av Jakob av Serugh

80 kr

Läsningen av denna bok blir som en resa genom hela Skriften, likaså en bild av vår personliga resa mot frälsning. Den har en gripande karaktär där varje vers läses i en djup reflektion. Insikten man får som en hård smäll, en smäll av ren kärlek. Helige Jakob av Serugh visar vilken barmhärtig och kärleksfull Herre vi har. Herren möter oss på den plats vi befinner oss i livet. Han vet vad vi kan ta emot och är mottagliga för. Han ger aldrig något vi inte hade klarat av. Men det är upp till oss själva att följa buden och bevara dem, så att vi behagar Herren genom rättfärdighetens gärningar.

Den Syrisk Ortodoxa Kyrkans helgon, martyrer och kyrkofäder

Av Gabriel Afram

100 kr

Syrisk-ortodox bönebok

Av Fader Fuat Kesenci

150 kr

Många kyrkofäder upplyser oss, genom den helige Anden, om hjärtats bön där den helige Anden verkar och bor. I hjärtat börjar omvändelsen och i hjärtat finner vi himmelriket som är Guds boning. Syftet med denna bönebok är att ha en personlig dialog och relation med vår himmelske Fader. Detta kan skapas genom daglig bön, tacksamhet och stor förtröstan på Gud.

Syrisk-ortodoxa kyrkans hymnbok

Syrisk-ortodoxa kyrkans hymnbok

Av Korsets kloster

300 kr

Varje söndag och högtid syftar till att förena oss med Kristus, vår Gud genom att ge oss del av hans livgivande kropp och blod. Därtill kretsar kyrkoåret kring Kristus frälsargärningar, från hans födelse till hans himmelsfärd. Genom kyrkoåret får vi en särskild erfarenhet av Kristus frälsande liv. I liturgisk mening får vi vara med när Kristus föds och döps, när han helar de sjuka och sårade, när han rider in i Jerusalem för att dö på korset och uppstå i härlighet, när han stiger upp till himlen och när han sänder den helige Anden. I liturgisk mening får vi även möta Jungfru Maria, apostlarna, helgonen och kyrkans avlidna. Genom kyrkoåret hålls vi samman av och i Kristus som hans kyrka på jorden och förblir förenade med hans kyrka i himlen.

Kyrkoårets hymner lovsjungs gemensamt i kör vid tre olika tillfällen i den gudomliga liturgin: efter evangelieläsningen, vid brödsbrytandet och vid den gudomliga liturgins slut. Hymnerna är tagna ur de liturgiska böckerna: Beth Gazo, Fanqitho och Shimo. Översättare: Charbel Rizk, syrisk text: Simon Absim.

Herrens bön

Av Jakob av Serugh

120 kr

Herrens bön är den mest centrala bönen i Kyrkan. Vi ber den ofta, enskilt och gemensamt i nästan alla sammanhang. Den kallas Herrens bön eftersom det var Jesus Kristus själv, vår Herre, som lärde oss den. Många grekiska, latinska och syriska författare från den tidiga Kyrkan har framställt kommentarer till Herrens bön. I denna bok presenteras en svensk översättning av en syrisk homiletisk kommentar till Herrens bön framställd av Jakob av Serugh (451-521).

Texten på omslagsbilden är en syrisk handskrift av Jakobs homilia om Herrens bön. Texten omfattar vers 1-30 enligt versindelningen i denna svenska översättning av homilian. Handskriften dateras till 1200-talet och förvaras i Vatikanstatens bibliotek. Översättare: Charbel Rizk.

Döden och satan

Av Jakob av Serugh

100 kr

Jakob av Serugh (451-521) hör till de främsta homileterna i den tidiga kyrkan. Han ska ha sammanställt 763 homilier varav 400 har bevarats. Därmed står Jakob, efter Johannes Chrysostomos och Augustinus av Hippo, för den tredje största homiletiska skriftsamlingen från senantiken.

I denna boks kärnfulla sentenser friläggs en vision av påsken där förståelsen av Kristi kors inte hänvisas till ett juridiskt paradigm. Här handlar dialektiken inte så mycket om skuld och rättfärdiggörelse; kampen står mellan liv och död, ljus och mörker, Gud och Satan. När vi frågar oss vad det betyder för mänsklighetens utgång att Kristus, helvetets besegrare, är större än helvetet, visar oss Jakob av Serugh att vår plågade värld är inte skapad för döden. Den sträcker sig mot sin uppståndelse. Korset är slutet för en världsordning, här ”upphör dödligheten” genom Frälsarens död.

Ur Peter Halldorfs förord

Jakob av Serughs brev: Brev 1-17

Av Jakob av Serugh

200 kr

Jakob av Serugh (451-521) är en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder och viktigaste lärare. Efter sina studier i Edessa trädde Jakob in i ett kloster i Hawra. Där kunde han fortsätta sina studier i en stillsam miljö. År 502 blev Jakob vigd till periodeuta av Hawra. Som periodeuta fick han besöka närliggande kyrkor och kloster för att undervisa om kyrkans tro. År 519 blev Jakob vigd till biskop av Batnan i Serugh, men hans biskopsämbete varade inte längre än två år. Jakob insomnade den 29 november 521.

Jakob är mest känd för sina hundratal homilier, men han har också författat ett fyrtiotal brev som är adresserade till olika personer och som behandlar en rad olika teologiska, exegetiska och andliga frågor. I denna bok presenteras brev 1-17 i svensk översättning. De resterande breven kommer att ges ut i svensk översättning i två kommande böcker. Översättare: Charbel Rizk

Keruben och rövaren

Keruben och rövaren

Av Jakob av Serugh

120 kr

Jakob av Serugh (451-521) hör till de främsta homileterna i den tidiga kyrkan. Han ska ha sammanställt 763 homilier varav 400 har bevarats. Därmed står Jakob, efter Johannes Chrysostomos och Augustinus av Hippo, för den tredje största homiletiska skriftsamlingen från senantiken.

Enligt evangeliet korsfästes Jesus tillsammans med två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. En av rövarna, den till höger, sade till Jesus: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.” Jesus svarade: ”Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset.” På korset bekänner rövaren sin syndfullhet med ett ångerfullt hjärta. Jesus som besegrar döden och omfamnar ångerfulla syndare lovar honom ett evigt liv i salighet.

Jesus seger över döden och hans stora nåd över ångerfulla syndare är temat för Jakobs homilia, Keruben och rövaren, som du finner översatt från syriska till svenska i denna bok. Homilian är avsedd att läsas upp på långfredagen, då Jesus korsfästes, besegrade döden och förlänade den ångerfulle rövaren en stor nåd, en nåd som förlänas var och en som liksom rövaren säger till Jesus med ångerfullt hjärta: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.”

Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse samt mot dyofysiterna

Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse samt mot dyofysiterna

Av Jakob av Serugh

140 kr

Jakob av Serugh är en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder och viktigaste lärare. Han är mest berömd för sina homilier. Han ska ha författat 763 homilier varav runt 400 har bevarats. Därmed står Jakob, efter Johannes Chrysostomos och Augustinus av Hippo, för den tredje största homiletiska skriftsamlingen från senantiken.

I sin homilia om Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse samt mot dyofysiterna presenterar Jakob sin miafysitiska kristologi och därtill lägger han fram sitt grundargument mot den dyofysitiska kristologin som antogs av kyrkomötet i Kalcedon 451. Även när Jakob framställer en homilia som denna, alltså en dogmatisk och i någon mening polemisk homilia, gör han det med ett teologiskt språk som inte bara är bibliskt utan också symboliskt. Detta teologiska språk är typiskt för den tidiga syriska traditionen.

Syrisk-ortodoxa kyrkans tro och liv: Frikyrkorna frågar och Syrisk-ortodoxa kyrkan svarar

Syrisk-ortodoxa kyrkans tro och liv: Frikyrkorna frågar och Syrisk-ortodoxa kyrkan svarar

Av Rizk, Charbel

130 kr

Den här boken riktar sig främst till syrisk-ortodoxa. Boken består av tre delar. I den första delen presenteras Syrisk-ortodoxa kyrkans tro och liv med utgångspunkt i den heliga Bibeln, den heliga Kyrkans liturgiska texter och de heliga kyrkofädernas skrifter. I den andra delen identifieras de traditionella frikyrkorna i Sverige och därtill beskrivs deras historia och grundläggande teologiska uppfattningar och läror. I den tredje delen besvaras 35 vanliga frågor om Syrisk-ortodoxa kyrkans tro och liv som oftast kommer från frikyrkligt håll.

Den helige Isak av Nineves visdomsord

Den helige Isak av Nineves visdomsord

Av Brock, Sebastian

170 kr

I denna volym har 153 visdomsord av Isak av Nineve samlats. Tänkespråk som talar om behovet av disciplin och koncentration, men som också vittnar om ett stort mått av omsorg och tolerans. Urvalet av visdomsord har gjorts av den brittiske syriologen Sebastian Brock, som även försett boken med ett efterord. Innehåller utöver den svenska översättningen också den syriska originaltexten.

Sex predikningar av helige Jakob av Serugh

Sex predikningar av helige Jakob av Serugh

Av Rizk, Charbel

100 kr / 120 kr

Helige Jakob av Serugh (451-521) betraktas som en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder. Med hjälp av sin bibliska och symboliska teologi, som är typisk för den syriska traditionen, talar han om det gudomliga mysteriet, Jesus Kristus, för att upplysa och uppbygga den enkla kristna gemenskapen. I sina sex predikningar, som föreligger i svensk översättning i denna bok, visar helige Jakob fram den egentlige betydelsen av sex stora högtider i kyrkoåret som kyrkan firar till minne av Jesus Kristus frälsargärningar.

Shimo

Shimo – Veckoböneboken

Av Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

300 kr

Den här boken innehåller den allmänna böneboken i den Syrisk-ortodoxa kyrkan, Shimo, översatt till svenska (parallellt med grundtexten). Boken består av drygt 500 sidor av kyrklig, andlig och teologisk frukt som nu blivit tillgänglig för alla i Sverige.

Tidebönens andliga skatt

Tidebönens andliga skatt

Av Barsoum, Mor Ignatius Afrem I

60 kr

En liten bok om rikedomen i att be med kyrkans traditionella tideböner och hur dessa utformats i den syrisk-ortodoxa traditionen. Skriven av den syrisk-ortodoxe patriarken Ignatius Afrem I Barsoum (1887-1957).

Bild saknas

Lilla katekesen

Av Barsoum, Mor Ignatius Afrem I

100 kr

Denna bok, Lilla katekesen från syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia, författades ursprungligen 1912 på arabiska av patriark Mar Ignatius Efrem Barsoum, men har sedan dess översatts till ett flertal av världens språk. Den har nu översatts också till svenska, till glädje för dem bland våra syrianska troende som vuxit upp i Sverige och nästan har svenska som modersmål, men även för våra svenska bröder och systrars uppbyggelse. Katekesen ger en klar bild av den syrisk-ortodoxa kyrkans syn på den tro som först förkunnades av vår Herre Jesus Kristus och sedan fördes vidare av hans heliga apostlar. Skriven av den syrisk-ortodoxe patriarken Ignatius Afrem I Barsoum (1887-1957).

Landet där tankarna funnit ro

Landet där tankarna funnit ro

Av Syriern, Isak

80 kr / 100 kr

Urvalet av texter i denna bok, liksom översättningen från franska, har gjorts av professor Gunnel Vallguist. Hon har även bidragit med en efterskrift till boken. Landet där tankarna funnit ro speglar Isaks förmåga att ”smälta och genomleva den andliga läsning han själv tog del av”, som Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria, uttrycker det i bokens förordet där Isak Syrierns biografi tecknas. Rubenson beskriver Isak som en mystiker ”i den bemärkelsen att han likt ett prisma koncentrerat lyckats fånga och bli ett med hela den andliga tradition och erfarenhet vi bara möter i spridda skurar och att han sedan i sina sentenser ger gestalt åt det som drabbat och format honom själv”.

Hymnerna om tron

Hymnerna om tron

Av Hidal, Sten

220 kr

Mor Afrem Suryoyo var den störste teologen i den syrisk-talande fornkyrkan. Hans verk har till större delen poetisk form och är skrivna på syriska, ett arameiskt språk som står hebreiskan nära. Hans teologi är i ovanligt hög grad bibliskt präglad och visar endast lite inflytande från den grekiska teologin. Hymnerna om tron är den största och viktigaste av hans hymnsamlingar. I den belyses den kristna tron ur olika aspekter. Särskild energi ägnas åt vad som kan kallas trons kunskapsproblem: Hur kan vi veta något om Gud? Den har hittills översatts endast två gånger i sin helhet: en gång på 1700-talet till latin och 1955 till tyska.

Hymnerna om paradiset

Hymnerna om paradiset

Av Hidal, Sten

180 kr

Hymnerna om paradiset är ett av mor Afrem Suryoyos mest kända verk. I poetiskt djärva, nästan sensuella, bilder målar han upp en bild av det första paradiset som för honom är identiskt med det kommande paradiset och som redan kan upplevas i Kyrkan. Som exempel på hur teologi kan framställas i poetisk form har dessa hymner få, om ens några, motsvarigheter.

Det upplysta ögat

Det upplysta ögat

Av Brock, Sebastian

180 kr

Den helige mor Afrem Suryoyo är den syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke-västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplysta ögat ger en introduktion till den heliga Afrems verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Afrems hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Afrems teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.

Den helige Ande i den syriska doptraditionen

Den helige Ande i den syriska doptraditionen

Av Brock, Sebastian

120 kr

Den Helige Ande i den syriska doptraditionen är en noggrann behandling av nyckeln till vilken liturgisk tradition som helst – den helige Andes roll i liturgin. Med en stark medvetenhet om traditionen i syrisk kristendom börjar Brock sitt utforskande av den Helige Andes roll i den syriska Bibeln.

Korsets symbol hos de tidiga syriska kyrkofäderna

Korsets symbol hos de tidiga syriska kyrkofäderna

Av Afrem II, Mor Ignatios

140 kr

Patriark Ignatius Aphrem IIs Korsets symbol hos de tidiga syriska kyrkofäderna tar läsaren ut på en resa i korsets symbolism. Boken består av två delar: I den första behandlar Aphrem II korsets symbol från Edens lustgård till korsfästelsen på Golgata. I den andra delen behandlar han Golgata och avslutar i paradiset. Teman som behandlas inkluderar korset hos Gamla testamentets patriarker, profeterna och naturen. Aphrem II diskuterar korsets symbolism utifrån ett historiskt, sakramentalt och eskatologiskt perspektiv.

Lämnar den Helige Ande den som syndar?

Av Philoxenus av Mabbugh

50 kr

Den helige Philoxenus av Mabbugh är känd som en stor teolog och förespråkare för den miafysitiska kristologin. I en del kretsar tycks detta var det enda som man vet om honom. Dock är sanningen en annan och Philoxenus största verk är i själva verket skrifter om det andliga livet och praktisk teologi. Denna skrift är ett av hans mästerverk och med klarhet behandlar han en mycket svår fråga: vad händer med den helige Andes närvaro i oss när vi syndar?

Denna bok är även inkluderad i boken Helige Filoxenos av Mabbugh: Texter i urval.

De Spridda Pärlorna

De Spridda Pärlorna

Av Barsoum, Mor Ignatius Afrem I

160 kr

De spridda pärlorna är den mest omfattande översikten över den syrianska litteraturhistorien som någonsin sammanställts av en orientalisk forskare. Den följer till skillnad från motsvarande europeiska verk den syrianska litteraturhistorien från dess begynnelse till början av 1900-talet. Styrkan hos Barsoums verk ligger i att det baserats på hundratals handskrifter som Barsoum själv granskat före första världskrigets utbrott, handskrifter som nu inte längre går att spåra.

Bibel kit


Bibel kit – SLUTSÅLD

Av Külen, Gabriel

300 kr

Kittet innehåller:

Den lilla barnbibeln
Den lilla böneboken
Den lilla ritboken
Färgpennor
Bibel Memory spel
Bokmärke

Den lilla barnbibeln

Den lilla barnbibeln

Av Külen, Gabriel

180 kr

Bibeln, världens mest lästa bok, har något att förmedla till alla människor i olika åldrar. I den här barnbibeln finns det 40 bibelberättelser, böner, tankeställare och frågor som handlar om kärlek och glädje, sorg och svårigheter, tro och tillit, spänning och dramatik. Texterna i den här barnbibeln är speciellt framtagna för barn men även vuxna har stor nytta av dem.

Bibeln - Hård pärm röd

Svenska Folkbibeln 2015

Av Stiftelsen Svenska Folkbibeln

250 kr

Uppslagsdel med: Ämnesindex, Persongalleri, Bibelläsningplaner, Kartor i färg m.m. Mellanformat: sidstorlek 133×200 mm, text 9 punkter. Utförliga noter och parallellhänvisningar. Märkband.

Nya testamentet och psaltaren

Nya testamentet och psaltaren

Av Stiftelsen Svenska Folkbibeln

80 kr

Svenska Folkbibelns Nya testamentet och Psaltaren är en revision som blev klar 2014.

The Orthodox Study Bible

Av Thomas Nelson Publishers

400 kr

The FIRST EVER Orthodox Study Bible presents the Bible of the early church and the church of the early Bible.

Orthodox Christianity is the face of ancient Christianity to the modern world and embraces the second largest body of Christians in the world. In this first-of-its-kind study Bible, the Bible is presented with commentary from the ancient Christian perspective that speaks to those Christians who seek a deeper experience of the roots of their faith.

Mina första bibelberättelser

Mina första bibelberättelser

Av Waltman, Kjell (översättare)

190 kr

I den här boken återberättas lättläst och underhållande många av både Gamla och Nya testamentets centrala händelser. Den livfulla texten doch det rika illustrationsmaterialet gör boken till barnens perfekta första möte med Bibelns värld.

Det trovärdiga vittnet: En bok om nya testamentet

Det trovärdiga vittnet: En bok om nya testamentet

Av Fornberg, Tord

125 kr / 150 kr

Med stor sakkunskap, men ändå lättillgängligt, berättar doc. Tord Fornberg i denna bok om nya testamentet, den tid och miljö i vilket det tillkom, och om författarna till de olika evangelierna och breven. Förutom att boken torde bli kursbok i bibelvetenskap i många sammanhang blir den också en viktig bok i vår tid av andlig vilsenhet och ytlighet. Den blir en viktig källa till trovärdig kunskap om världens mest betydelsefulla text. För präster och pastorer och för den bibel-intresserade, som behöver förnya sin kunskap om NT, rekommenderar vi den varmt.

Key of language


Key of language

Av Dayroyo Yuyakim d’Beth Yahkub

2500 kr

En ordbok/lexikon för klassisk syriska (suryoyo kṯobonoyo), skriven av munken Yuyakim som är föreståndare i det urgamla mor Augin-klostret i Tur Abdin.

Kommentar på Nya testamentet Vol. 1 – Evangelierna

Av Dionysius Jacob Bar Salibi

500 kr

Kyrkofadern och biskopen Dionysius Bar Salibis kommentar på evangelierna i Nya testamentet på klassisk syriska (suryoyo kṯobonoyo).

Kommentar på Nya testamentet Vol. 2 – Apostlagärningarna, breven, uppenbarelseboken

Av Dionysius Jacob Bar Salibi

500 kr

Kyrkofadern och biskopen Dionysius Bar Salibis kommentar på apostlagärningarna, breven och uppenbarelseboken i Nya testamentet på klassisk syriska (suryoyo kṯobonoyo).

Berättelser om martyrer och helgon Volym I

Berättelser om martyrer och helgon Volym I

Av Dayrayto Hana Son

600 kr

Nunnan Hana Son har redigerat och sammanställt två volymer med 70 berättelser om 58 helgon och martyrer på klassisk syriska (suryoyo kṯobonoyo).

Berättelser om martyrer och helgon Volym II

Berättelser om martyrer och helgon Volym II

Av Dayrayto Hana Son

600 kr

Nunnan Hana Son har redigerat och sammanställt två volymer med 70 berättelser om 58 helgon och martyrer på klassisk syriska (suryoyo kṯobonoyo).

No One Can Harm the Man who Does Not Harm Himself

Av Johannes Chrysostomos

80 kr

The work is by St. John Chrysostom and was written while in exile from his See in Constantinople, near the end of his life. It was written to his spiritual daughter, the nun Olympiada, and is entitled, None Can Harm the One Who Does Not Harm Himself.

On Marriage and Family Life

On Marriage and Family Life

Av Johannes Chrysostomos

160 kr

Christian tradition often seems to give only grudging approval to the married life, particularly its sexual aspect. In these sermons of St John Chrysostom we find an important corrective to this view. Although himself a monk, Chrysostom had a profound understanding of the needs of his congregation. Inspired by the epistles to the Corinthians and Ephesians, he discusses the reasons God instituted marriage: primarily to promote holiness of the husband and wife, and only secondarily to produce children. Chrysostom goes on to discuss sexual relations, the mutual responsibilities of marriage, and parenting. While parts of Chrysostom’s sermons may seem limited to his own time, the vast majority of his advice has timeless relevance for the Christian family.

The Homilies of S. John Chrysostom on the Gospel of St. John; Volume 2 by Saint John Chrysostom, GT Stupart, Paperback | Barnes & Noble®

The Homilies of S. John Chrysostom on the Gospel of St. John

Av Johannes Chrysostomos

290 kr

This work has been selected by scholars as being culturally important and is part of the knowledge base of civilization as we know it.

This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.

Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. To ensure a quality reading experience, this work has been proofread and republished using a format that seamlessly blends the original graphical elements with text in an easy-to-read typeface.

We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

Mot heresierna

Mot heresierna

Av Irenaeus av Lyon

200 kr

Irenaeus av Lyon (död omkring 200) är en av de viktigaste kristna författarna genom tiderna. Han kom från Smyrna i Mindre Asien i en miljö där minnena av apostlarna ännu var levande och deras skrifter aktuella. Under den stora kristna migrationen västerut kom han med tiden till Lugdunum (nuvarande Lyon i Sydfrankrike) där han blev den kristna församlingens biskop. Det var en tid då Nya testamentets omfång ännu inte var fastställt och det fanns osäkerhet om den kristna trons innehåll. Nya förkunnare spred de mest fantastiska spekulationer som förvirrade många. Genom sin stora erfarenhet kunde Irenaeus övertygande vederlägga dem i sitt stora verk Adversus haereses och visa vad en äkta biblisk och apostolisk kristendom innebar. Han blev så en hörnsten i hela den kristna kyrkans teologi. Ett urval ur denna skrift är här för första gången översatt till svenska.

Den ortodoxa tron

Den ortodoxa tron

Av Damaskenos‚ Johannes

200 kr

Johannes Damaskenos (ca 650–750), ”den siste grekiske kyrkofadern” föddes i Damaskus i en ansedd syrisk familj och fick en omfattande klassisk och teologisk bildning. Fastän han blev kristen, präst och munk levde han under skydd av kalifen i det område som araberna erövrat och nu låg under islam, och därifrån kunde han delta i de teologiska konflikterna i det bysantinska riket. Han har ett stort anseende inom både öst- och västkyrkan, och den katolska kyrkan utsåg honom 1883 till kyrkolärare. Den ortodoxa tron är den tredje delen av Kunskapens källa, som han utarbetade på uppdrag av sin biskop och som förelåg färdig tidigast år 743, alltså mot slutet av hans liv. Den är en omfattande sammanställning av hela den östkyrkliga traditionen före honom själv. Den första delen heter Filosofiska kapitel och använder den samtida skolfilosofin till hjälp för läsaren att förstå viktiga nyckeltermer. Den andra delen, Om heresier, ger en framställning av olika irrläror, framför allt de som avvisats vid de ekumeniska koncilierna. Här finns också ett avsnitt om islam, som han var väl förtrogen med.

Katekesiska föreläsningar

Kateketiska föreläsningar

Av Gregorius Av Nyssa

140 kr

Gregorios av nyssa (335–395) hör till de främsta författarna i den tidiga kyrkan. Tillsammans med sin bror Basileios den store och Gregorios av Nazianzos räknas han till de stora kappadokiska fäderna, som förde kyrkan mot ortodoxi efter den långvariga arianska striden. Gregorios har blivit mest känd som bibelutläggare i Origenes anda (Mose liv). Hans kateketiska föreläsningar är av annan art. De var riktade till en publik av både troende och andra som var mer osäkra i sin tro, och han söker vinna dem alla med klara och logiska argument. Han är i sin undervisning en kristen motsvarighet till de antika filosofskolornas lärare, som han också hämtar mycket av sina tänkesätt ifrån. Men budskapet han vill förmedla är kyrkans tro.

Undervisande tal och brev i urval

Undervisande tal och brev i urval

Av Dorotheos av Gaza

140 kr

Dorotheos av Gaza levde under 500-talet (det finns inga säkra årtal). Han är mest känd som författare i ökenfädernas tradition och hans Undervisande tal är rika på andlig vägledning och levnadsråd. Han var munk i ett kloster i Gazaområdet, och grundade sedan ett eget, inte lång därifrån, där han undervisade sina bröder och besökare. Dorotheos framför sina råd konkret och med märkbar humor vilket gör dem läsvärda och tänkvärda också för nutidsmänniskor. Det gäller sådana vardagsdygder som att inte döma, ödmjukhet, ansvarskänsla, omsorg om andra, sanningsenlighet och tacksamhet, allt belyst av talande exempel. Dorotheos djupa människokännedom gör honom till en god vägledare i levnadskonst också idag.

De apostoliska fäderna

De apostoliska fäderna

Av Andrén, Olof & Beskow, Per

240 kr

De apostoliska fäderna är beteckningen på en rad kristna skrifter från tiden närmast efter apostlarna, ca år 90 till 150. Det är den äldsta kristna litteraturen efter Nya Testamentet. Tillsammans ger skrifterna en god inblick i den efterapostoliska kyrkans liv. Vi ser hur kristna kämpade för att klargöra sin tro både i förhållande till judendom, hedendom och omständigheter inom kyrkan. Det handlar om förhållande till pengar och rikedom, motgång och förföljelser, sammanhållningen i gudstjänsten och mycket annat.

Om sakramenten & om mysterierna

Om sakramenten & Om mysterierna

Av Ambrosius av Milano

120 kr

Ambrosius av Milano (ca 339-397) hör till den kristna kyrkans stora förkunnare, teologer och diktare. Var och en som studerat den tidiga kyrkans eller den kristna hymndiktningens historia är förtrogen med hans namn. Bortsett från några parafraserade hymnöversättningar finns emellertid ingenting av Ambrosius översatt till svenska. De två texter av Ambrosius, “Om sakramenten” och “Om mysterierna”, som här presenteras är av stort historiskt och teologiskt intresse. De visar hur dopet och nattvarden förrättades i den latinska västern och ger utomordentliga inblickar i hur bibeln tolkades och utlades vid denna tid.

Makarios andliga homilier

Makarios andliga homilier

Av Andrén, Olof

160 kr

Boken som varit en klar källåder i hela kyrkans historia. Få texter har spelat en så stor roll i den kristna mystikens historia och få har haft en sådan ekumenisk spridning som Makarios andliga homilier, som här presenteras i urval. Med sitt starka bildspråk, sin andliga glöd och sprudlande glädje, sin djupa insikt i ondskans väsen och Andens verk, har homilierna gripit människor genom hela kyrkohistorien och i alla traditioner. Alla, från Gregorios av Nyssa och Symeon den nye teologen till Arndt och Wesley, från medeltida franciskaner till ryska staretser, från senantikens syriska munkar till vår tids andliga sökare och pilgrimer, alla har de druckit ur denna källa.

Mot hedningarna och Om inkarnationen

Mot hedningarna och Om inkarnationen

Av Athanasios av Alexandria

160 kr

Athanasios av Alexandria (ca 298–373) hör till den kristna historiens främsta gestalter. Skriften Mot hedningarna – Om inkarnationen skrev han i mycket unga år, innan han blivit känd och kontroversiell, men i skriften finner vi redan drag som återkommer i hans senare teologi. Framför allt betonar han att Kristi gudomlighet är en förutsättning för frälsningen. Inkarnationens syfte är att människan skall förenas med Gud, och detta är inte möjligt om inte Gud själv har blivit människa.

Tre tal mot arianerna - Athanasios av Alexandria - Artos & Norma Bokförlag

Tre tal mot arianerna

Av Athanasios av Alexandria

150 kr

Kyrkofadern Athanasios (298–373), biskop av Alexandria, hör till en av den tidiga kyrkans främsta gestalter. Han är mest känd för att han – mot arianismen – höll fast vid att Sonen är av samma gudomliga väsen som Fadern. Arianerna menade nämligen att Sonen (Jesus Kristus) är ett skapat väsen, den första och högsta av alla skapade varelser, men inte Gud.

Tre tal mot arianerna ingår i den kamp för kyrkans tro som Athanasios drev envist och med stor teologisk kunnighet i efterdyningarna av konciliet i Nicea 325, sammankallat av kejsar Konstantin. Där hade man bestämt tagit avstånd från arianismen och avsatt Areios. Men det blev också inledningen till en fortsatt strid där det en tid såg ut som om arianismen skulle få fullständigt övertag. När heresier tidigare avvisats var kampen snart över. Men den arianska striden kom i en ny situation som präglades av att den kristna tron hade blivit rikets religion, och därmed kom kejsaren att öva ett stort och ibland avgörande inflytande. Detta kom att prägla Athanasios levnad och kamp i hög grad.

Apologierna och martyriet

Apologierna och martyriet

Av Justinus Martyren

200 kr

Rom. Mitten av 100-talet e.Kr. En lysande stad. En from och upplyst kejsare, berömvärd i alla avseenden. En »lycklig tid« – proklamerade Edward Gibbon. Men de kristna var trängda. De kunde släpas inför domstol och dömas till döden för det kristna namnets skull. De var föremål för förtal och onda rykten som också spreds av bildade romare. Detta är bakgrunden till Justinus Martyrens Apologi för de kristna, en böneskrift som inlämnades till kejsarens kansli år 150 eller några år senare. Justinus protesterar mot att det kristna »namnet« är kriminaliserat. Han försöker bearbeta den fientliga opinionen genom att peka på att förtalet av de kristna är grundlöst och genom att framhålla att deras tro, leverne och gudstjänst är hedervärda och står på en högre nivå än omvärldens. Denna volym innehåller förutom Apologi för de kristna även den så kallade Andra apologin samt den autentiska berättelsen om Justinus martyrdöd, som ägde rum i Rom år 167 e.Kr. »Ni kan döda oss, men ni kan inte skada oss«, hade Justinus sagt i sin Apologi.

Bekännelser

Bekännelser

Av Augustinus

240 kr

Augustinus Bekännelser, som här föreligger i den första oavkortade och tillgängliga svenska översättningen, är genom sin inte bara teologiska och andliga utan också filosofiska och allmänlitterära betydelse, tveklöst ett av de mest beundrande och inflytelserika verken i hela världslitteraturen.

Tretton brev

Tretton brev

Av Augustinus

120 kr

Aurelius Augustinus (354–430) är västerlandets mest betydande kyrkofader och en av de största tänkare som den kristna traditionen känt. Hans inflytande är betydande för utvecklingen av snart sagt hela den kristna teologin, och hans tänkande är fortfarande aktuellt både innanför och utanför de kristna kyrkorna. Denna bok ger en god inblick i flera av de teologiska frågor som Augustinus arbetade med – treenigheten, frågan om människans fria vilja, synd och skuld, kyrkans ämbete – men också prov på Augustinus spiritualitet: hans undervisning om bönen och om hur ett kristet liv bör levas. Boken kan därför fungera som en kortfattad och lättillgänglig introduktion till Augustinus tänkande. Samtidigt ger den personliga tonen i texterna, som ju är personliga brev, en unik inblick i livet i fyrahundratalets Nordafrika.

Om den heliga Anden - Basilius av Casearea - Artos & Norma Bokförlag

Om den heliga Anden

Av Basilius av Casearea

160 kr

Basileios Om den heliga Anden har haft ett betydande inflytande på eftervärlden. Författaren Basileios av Caesarea, även kallad den store, (329/30–379) räknas som kyrkofader, kyrkolärare och helgon inom såväl romersk-katolska kyrkan som de ortodoxa kyrkorna. Han kallas det grekiska munkväsendets fader. Som de tre kappadokiska fäderna räknas Basileios, hans vän Gregorios av Nazianzos och hans bror Gregorios av Nyssa. De bidrog väsentligt till utformningen av Treenighetsläran och till den teologi som utmejslades vid första konciliet i Konstantinopel (381) och gjorde slut på den arianska striden.

Både Gregorios av Nyssa och Gregorios av Nazianzos arbetade vidare med de frågor som Basileios tar upp i Om den heliga Anden. De deltog båda i konciliet 381, den senare som ordförande, och här fann den trosbekännelse som idag brukas över hela den kristna världen under namnet »den nicenska« sin slutgiltiga form. Orden »som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras« kommer från Basileios.

Vid följande ekumeniska koncilier blir hans bok uttryckligen citerad. Under de kristologiska motsättningarna åberopade alla sidor olika ställen. Den hade stor betydelse för Ambrosius av Milano som läste fäderna på grekiska, men kom inte att spela någon roll i väst förrän den där blev liksom nyupptäckt av humanisten Erasmus av Rotterdam, som fäste sig vid den vackra grekiskan och menade att Basileios överträffade alla sin tids vältalare. Särskilt fäste Erasmus sig vid boken om den heliga Anden.

Kristen tro och hednisk bildning. Basileios tal Till de unga och dess bakgrund

Av Basilius av Casearea

200 kr

Under andra hälften av 300-talet författade kyrkofadern Basileios från Kaisareia ett verk som har fått titeln Till de unga. Där ger han sin syn på hur man som ung katekumen (en person som ännu inte är döpt) bör förhålla sig till den hedniska kulturen och till den grekiska profana litteratur som samtidens bildade kristna i det romerska riket svårligen kunde undgå att ta del av. Basileios, som i ungdomen själv hade studerat den grekiska litteraturen i studentstaden Athen, uppmanar de unga att läsa den, men att göra det med försiktighet och med en medvetenhet om att den ofta uppmanar till ett lösaktigt liv. Allt som leder tankarna till ett sådant liv måste katekumenen undvika att låta sig påverkas av. Det hade redan länge förts en diskussion bland bildade kristna om hur man skulle förhålla sig till det grekiska arvet och Basileios argumenterar här för att även antik litteratur som inte är uttalat kristen under vissa omständigheter har ett värde. Till de unga kan ses som en instruktionsbok för hur den profana litteraturen ska läsas.

När Basileios levde var det romerska riket i mångt och mycket ännu ett hedniskt rike. Även om de flesta kejsare från och med Konstantin den store var kristna fyllde de gamla hedniska högre utbildningarna i Athen och på andra orter ännu en viktig roll vad gällde att utbilda dugliga medborgare. I den här boken presenteras 300-talets högre utbildningssystem och Athen, som en av tidens viktigare utbildningsorter, står i centrum. Där studerade inte bara Basileios själv, utan även hans vän, den framtida biskopen, Gregorios från Nazianzos. Deras lärare var den framstående kristne sofisten Prohairesios. De flesta av Basileios och Gregorios studiekamrater och övriga lärare var däremot hedningar. Bland dessa finner vi den berömde kulturpersonligheten Libanios från Antiokia och Roms siste hedniske kejsare, Julianus »Apostata«. Boken avslutas med en översättning till svenska av Till de unga.

Hexaemeron: Nio homilier om skapelsen

Hexaemeron: Nio homilier om skapelsen

Av Basilius av Casearea

200 kr

Basilius av Caesarea (330-379) är en av den tidiga kyrkans mest betydelsefulla kyrkoledare och teologer. I hans berömda predikningar över skapelseberättelsen möter vi ett utsökt exempel på den tidiga kyrkans högtstående predikokonst. Detta är första gången en skrift av Basilius blir översatt till svenska.

Om prästämbetet

Om prästämbetet

Av Chrysostomos, Johannes

180 kr

Johannes Chrysostomos (407) var fornkyrkans mest berömde predikant och vältalare. I Om prästämbetet, som är Chrysostomos mest spridda och lästa text, ger han oss ett levande exempel på sin vältalighet och andliga pregnans. I dialogens form diskuterar han vad prästämbetet kräver av sin innehavare. Men boken kan också läsas i ett vidare perspektiv, som ett vittnesbörd från antiken i ämnet ledarskap.

Fem teologiska tal

Fem teologiska tal

Av Gregorios av Nazianzos

130 kr

Gregorios av Nazianzos hör till den tidiga kyrkans främsta teologer, och har i den östliga kyrkan just fått hedersnamnet “Teologen”. Hans “Fem teologiska tal” hör till de viktigaste dokumenten i den tidiga kristna kyrkans historia. I dessa fiktiva dialoger framlägger han de bärande skäl för treenighetsläran som sedan kom att bli de normerande i östkyrkan och också fick ett starkt inflytande i västern. Själv ville Gregorios i första hand vara filosof, och hans framställning, med dess många argument och motargument, följer filosofskolornas retoriska uttryckssätt. Men all sin briljans och intellektuella skärpa ställde Gregorios sig i den kristna trons tjänst, och denna bok ger oss en klar bild av hur denna tro preciserades och utvecklades under ett av sina mest avgörande skeden.

Den heliga Makrinas liv & Om själen och uppståndelsen

Den heliga Makrinas liv & Om själen och uppståndelsen

Av Gregorius av Nyssa

160 kr

Gregorius gripande skildring av sin älskade syster Makrinas liv och död räknas som en av den tidiga kyrkans skönaste pärlor. I dialogen Om själen och uppståndelsen framträder hon också om andlig ledare och en klartänkt teolog. En sannskyldig klassiker!

Bevis för den apostoliska förkunnelsen

Bevis för den apostoliska förkunnelsen

Av Irenaeus av Lyon

120 kr

Irenaeus av Lyon, död omkring år 200, är den mest betydande kristna författaren under etthundratalet. Bevis för den apostoliska förkunnelsen består av två delar. Efter en introduktion följer den första delen som handlar om den kristna trons grunder: Treenigheten, skapelsen och syndafallet, inkarnationen och frälsningen. Den andra delen lägger fram bevis för den kristna uppenbarelsen utifrån profetiorna i Gamla testamentet och framställer Jesus som Davids son och Messias. Irenaeus manar läsarna att leva i enlighet med tron och han varnar för gudlösheten i villolärorna. Men det finns ingen polemik i denna betraktelse, den begränsar sig till att positivt ge uttryck för den sanna tron.

Katekeser

Katekeser

Av Kyrillos av Jerusalem

140 kr

Översatt, med inledning och kommentar av Per Beskow. Kyrillos var biskop vid Den heliga gravens kyrka i Jerusalem. Hans Katekeser är av stor betydelse för förståelsen av fornkyrkans teologi och gudstjänstliv. Här möter vi en rik utläggning av den kristna trons grunder.

Mose liv

Mose liv

Av Gregorios av Nyssa

160 kr

Gregorios av Nyssa (ca 332–395) bildade tillsammans med Basileios den store och Gregorios av Nazianzos den krets som kallas de kappadokiska fäderna. Få teologer har varit så inflytelserika som dessa. Särskilt har Gregorios av Nyssa genom sin skarpsinniga syntes av teologi och filosofi varit av stor betydelse för den östkyrkliga traditionen allt framgent. Gregorios var särskilt framstående som mystiker. Hans biografi över Mose, Mose liv, är en mystikens klassiker, som nu för första gången görs tillgänglig på svenska i en översättning från grekiskan. Här framställs Mose som en lärare i mystik, som leder sitt folk allt djupare in i gudskunskapens hemligheter. Men författaren gör också rättvisa åt den bibliska mosegestalten, och skriften ger en god inblick i fornkyrkans bibelutläggning, som har varit av stor betydelse ända fram i vår tid.

Den outgrundlige

Den outgrundlige

Av Chrysostomos, Johannes

140 kr

Johannes Chrysostomos (349–ca 407) var den tidiga kyrkans främste predikant. Han hade inte bara en djup kunskap om Skriften, han var också väl tränad i retorikens konst, och hans predikningar utformades till verkliga mästerstycken. Det var inte utan skäl som han fick namnet Chrysostomos (»Guldmunnen«). De fem homilierna som presenteras här har tillkommit under en teologisk konflikt, men de har ett långt större intresse. Johannes diskuterar ingående om eller vad vi kan veta om Gud, och om gränserna för människans vetande, också om henne själv. Det är frågor som återkommer också i nutiden. Boken har översatts av teol dr Olof Andrén, som under en lång rad av år har översatt de grekiska kyrkofäderna.

Tolkning och retorik

Tolkning och retorik

Av Augustinus

220 kr

Augustinus sågs medeltiden igenom som den främste kristne tänkaren. Han dominerade inte bara kyrkoläran utan själva sättet att relatera det kristna budskapet till den antika tankevärlden. Hans verk De doctrina är det kanske viktigaste exemplet på detta. Det är en metodisk handledning för hur Bibelns svåra texter skall tolkas: hur man kan skilja mellan vad som är bildligt eller bokstavligt menat, och hur man skall utvinna det väsentliga ur en bibeltext. Han går sedan över till att tillämpa de i antiken viktiga reglerna för vältalighet, retorik, och visar hur också Bibelns författare klargör sina syften genom själva formen. Ofta märks det att hans värld inte är vår, men hans skarpsinne och iakttagelseförmåga gör boken i hög grad intressant också för nutida bibeltolkare.

Kyrkohistoria

Kyrkohistoria

Av Eusebios av Cæsarea

220 kr

Denna bok är den äldsta kyrkohistorien och är skriven av Eusebios av Cæsarea. Han var en av fornkyrkans mest lärda män och anses inleda den patristiska teologins guldålder på trehundratalet.

Östkyrkor i Sverige

Östkyrkor i Sverige

Av Hallonsten, Gösta

120 kr

En grundlig översikt över de österländska kyrkorna i Sverige idag, över deras historiska bakgrund och deras gemensamma villkor och framtid i Sverige. Gösta Hallonsten är doc vid Lund universitet.

Paradoxernas Gud – verk i urval - Dionysios Areopagita - Artos & Norma Bokförlag

Paradoxernas Gud – Verk i urval

Av Dionysios Areopagita

260 kr

Dionysios Areopagitas verk har fått stor betydelse i både öst och väst. Detta gäller såväl teologiskt, filosofiskt som kulturellt. Texterna brukar hänföras till början av 500-talet och är sprungna ur den syriska traditionen. I dag räknas de som klassiker. Dionysios dialektiska tänkande pendlar mellan ljus och mörker, stillhet och rörelse, enhet och mångfald. Hans ansats är i grunden paradoxal – det är på samma gång möjligt och omöjligt att säga något om Gud.

I denna bok ges en ny svensk översättning från den grekiska grundtexten av drygt hälften av Dionysios Areopagitas samlade verk: Den mystika teologin, De gudomliga namnen, Den himmelska hierarkin, Den kyrkliga hierarkin samt ett antal brev. Här öppnar sig en närmast symfonisk värld som låter läsaren ana Guds oändliga mysterium.

Om äktenskapet, Vem är den rike mannen som blir frälst? & Maning till ståndaktighet eller Till de nydöpta

Av Klemens av Alexandria

170 kr

Klemens av Alexandria (ca 150–ca 215) var en av det sena 100-talets mest inflytelserika teologer. Klemens författade inte bara ett flertal omfattande verk, utan var också kyrkofadern Origenes läromästare. I denna volym får vi för första gången möta tre av Klemens verk i svensk översättning. Den första texten, Om äktenskapet, är egentligen ingen självständig skrift, utan tredje boken i Klemens mer omfattande verk Lapptäcket som i sin tur är tredje delen av en större trilogi som också inkluderar Förmaning till grekerna och Läraren. Den andra texten, Vem är den rike mannen som blir frälst?, är en utläggning och tolkning av Mark 10:17–31. Den sista och kortaste texten är Maning till ståndaktighet eller Till de nydöpta som är av mer förmanande karaktär. Sammantaget ger dessa texter en svensk läsekrets inblick i Klemens apologetik, bibeltolkning och etik.

Kyssa spår

Kyssa spår

Av Halldorf, Peter

150 kr

Daglig läsning från den tidiga kristna kyrkan i urval av Peter Halldorf.

Om bönen

Om bönen

Av Origenes

200 kr

Origenes (d 254) har mest blivit känd inför eftervärlden för sin enastående bibelkunskap och för sina djärva teologiska spekulationer. Men han var också en framstående förkunnare av evangeliets budskap och en andlig ledare för sina samtida. I hans liv spelade bönen en viktig roll. I sin bok “Om bönen” framhåller han bland annat att Skriften alltid skall läsas under bön så att läsaren med Guds hjälp kan tränga in i bibelordet och finna dess djup. Hans reflexioner om bönen är tidlösa och av stort värde för en nutida läsare.

Imago dei - poesi och bildspråk i fornkyrkan

Imago dei – poesi och bildspråk i fornkyrkan

Av Rubenson, Samuel

130 kr

Kan man göra sig en bild av Gud? För de första kristna som levde i en värld fylld av gudabilder var frågan mycket konkret. Trycket från omvärlden på att namnge och synligt presentera den kristne guden var starkt. Men hur skulle man kunna avbilda den som intet öga sett, den som inte låter sig avbildas? Hur tala om den som inget öra hört, den som är ofattbar? De här samlade artiklarna från det sjätte nordiska patristikermötet tar upp dessa frågor och visar hur de tidiga kristna i mötet med den grekiskromerska världen fann olika sätt att använda ord och bilder för att berätta om sin tro.

Svenskt Patristiskt bibliotek

Svenskt patristiskt bibliotek Band I: Gudstjänst & kyrkoliv

Av Rubenson, Samuel

240 kr

Huvudred Samuel Rubenson, denna boks red Per Beskow. Den första boken i en unik serie om tio volymer med nyöversatta texter från den tidiga kyrkan. Bokverket är tematiskt uppbyggt och texterna är översatta och kommenterade av vårt lands ledande forskare i patristik. I denna volym får vi en inblick i den tidiga kyrkans böner, liturgi och gudstjänstliv, dess trosbekännelser och organisation.

Svenskt patristiskt bibliotek Band II: Martyrer och helgon

Svenskt patristiskt bibliotek Band II: Martyrer och helgon

Av Rubenson, Samuel

240 kr

Här möter du den tidiga kyrkans glödande texter om martyrer och helgon. Särskilt martyrakterna är värda att uppmärksamma. Det är första gång vi på svenska språket kan ta del av dessa för kyrkans utveckling så viktiga berättelser.

Svenskt patristiskt bibliotek Band III: Ur kyrkofädernas brev

Svenskt patristiskt bibliotek Band III: Ur kyrkofädernas brev

Av Rubenson, Samuel

240 kr

Den tredje volymen i den unika serien med texter från fornkyrkan. Det är ett personligt och teologiskt möte med den tidiga kyrkans främsta gestalter. Breven ger både andlig vägledning, teologisk reflexion och inte minst retoriska och stilistiska upplevelser och unika inblickar i dåtidens vardag.

Svenskt Patristiskt Bibliotek

Svenskt patristiskt bibliotek Band IV: Bibel och predikan

Av Rubenson, Samuel

240 kr

Svensk Patrisktiskt Bibliotek är en unik serie om tio volymer med nyöversatta texter från den tidiga kyrkan. Bokverket är tematiskt uppbyggt och texterna är översatta och kommenterade av vårt lands ledande forskare i patristik. Den fjärde volymen handlar om predikan och bibeltolkning i den tidiga kyrkan. Från de mest lärda kommentarerna och poetiska homilierna till de vardagsnära predikningarna.

Svenskt Patristiskt bibliotek

Svenskt patristiskt bibliotek Band V: Munkar & Asketer

Av Rubenson, Samuel

240 kr

Detta femte band av Svenskt Patristiskt Bibliotek är ägnat den tidiga monastiska rörelsen, några av dess personligheter och den andliga ledning som sprang fram ur den. Det finns i dag ett stort intresse för klosterlivet och därför har dessa texter inte bara ett historiskt intresse utan kan också läsas som en värdefull vägledning för dagens människor.

Svenskt patristiskt bibliotek Band VI: Teologi före Nicea

Av Rubenson, Samuel

240 kr

Kyrkofäderna har i kyrklig tradition en priviligierad ställning. Det var ju de som grundlade den kyrkliga traditionen, formulerade trosbekännelser och dogmer, kommenterade Skriften, gav vägledning i det kristna livet, samt skrev de grundläggande teologiska verken. I Svenskt Patristiskt Bibliotek volym VI får vi följa hur den teologiska reflexionen och argumentationen växte fram och formades från de första två århundradena av den efterapostoliska tiden – det vill säga innan kyrkomötet i Nicea år 325. Urvalet i denna volym är representativt såtillvida att de viktigaste för-nicenska teologerna är med.

Svenskt patristiskt bibliotek Band VII: Mariologi

Av Rubenson, Samuel

240 kr

Svenskt Patristiskt Bibliotek speglar genom översättning av texter ur olika genrer hela bredden i den patristiska och fornkyrkliga traditionen. Denna volym VII innehåller mariologiska texter. Vi kan här följa hur tidiga kristna författare, i öster såväl som i väster, tänkte kring jungfru Maria och hennes roll i frälsningsverket. Urvalet representerar ett flertal litterära genrer och vill belysa såväl den dogmatiska som den liturgiska utvecklingen fram till tidig medeltid.
Redaktör för den här volymen är Tord Fornberg.

Eros och Agape: Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan

Eros och Agape: Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan

Av Rydell Johansén‚ Henrik & Rönnegård‚ Per

200 kr

Få ämnen är så viktiga för människan och för kristen tro som kärlek. Vid det sjunde nordiska patristikermötet behandlades temat Eros & Agape: barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan av en rad framstående nordiska forskare inom både teologiska och andra ämnen. Artiklarna från konferensen belyser temat ur många olika perspektiv, bl.a. vänskap, äktenskap, barn, socialt engagemang, kroppen, mystik och kärlekens teologi.

Den gudomliga ekonomin: Fornkyrkliga perspektiv

Den gudomliga ekonomin: Fornkyrkliga perspektiv

Av Thunberg, Lars

230 kr

Lars Thunberg, en av vårt lands mer betydelsefulla teologer, har genom sin forskning och sina föreläsningar för många öppnat den tidiga kyrkans skatter i tanke och tro. I denna breda studie står Jesus Kristus i centrum, Gud och människa i en dynamisk dubbelhet i vilken hela skapelsen är indragen.

Läran om den helige Ande hos Gregorios av Nyssa

Läran om den helige Ande hos Gregorios av Nyssa

Av Hedin, Christer

120 kr / 140 kr

Kyrkans gemensamma bekännelse till treenigheten fastställdes vid kyrkomötet i Konstantinopel år 381. Tron på den helige Ande fick då en utförligare formulering än den tidigare haft. Trosbekännelsen byggde på de kappadokiska fädernas teologi. Basileios den store och Gregorios av Nazianzos lade grunden. Den yngste, Gregorios av Nyssa, sammanfattade och fullbordade läran om treenigheten. I Östkyrkans kristna förkunnelse står Guds verk i centrum. Genom dem kan människan lära känna Guds väsen – i den mån det är möjligt. Det gäller också Anden. Centralt i Gregorios lära om Anden är begreppet livgivare. Originaltextens grekiska ord betyder både skapare och givare av liv. Endast Gud kan skapa liv. Som livets upphov tillhör Anden det oskapade och gudomliga. Gregorios återkommer ständigt till Andens verk och väsen i sina skrifter, men de innehåller ingen samlad framställning. Denna översikt över hans lära bygger på arbeten av skilda slag, såväl polemik som uppbyggelse och mystik. I alla framträder budskapet om Andens betydelse för Guds gärningar i skapelsen, frälsningen och det kristna livet. Andens verk är deras förutsättning och fullbordan.

Min ikonbok – Kyrkans berättelse om Jesus Kristus i bilder

Av Korsets kloster

120 kr

En av kyrkans viktigaste uppgifter är att berätta om Jesus Kristus: att han är Guds Son som i sin kärlek kom till världen för att ge den evigt liv. Kyrkan berättar om Jesus Kristus på olika sätt. Kyrkan läser högt ur apostlarnas skrifter om Jesus Kristus när hennes barn är samlade för att möta och lovprisa honom i liturgin. Med utgångspunkt i apostlarnas skrifter om Jesus Kristus predikar Kyrkan om honom, och hon diktar hymner om honom, för att påminna sina barn om vem han är och om varför han kom till världen. Därtill berättar Kyrkan om Jesus Kristus genom att framställa vackra bilder, ikoner, om honom.

Min ikonbok: Kyrkans berättelse om Jesus Kristus i bilder innehåller 16 syrisk-ortodoxa ikoner om Jesus Kristus som Kyrkan framställde för hundratals år sedan. Ikon 1, 4-12 och 14-16 framställdes på 1200-talet i Mardin. Ikon 2 framställdes på 1200-talet i Egypten. Ikon 3 och 13 framställdes på 500-talet i Edessa. Därtill innehåller boken färglösa illustrationer av ikonerna som väntar på att bli färglagda. Till varje ikonillustration finns det en sammanfattning av den relevanta evangelietexten som ikonillustrationen skildrar. Denna bok är anpassad för äldre barn, men den kommer nog även att intressera ungdomar och vuxna som uppskattar Kyrkans rikedom i allmänhet och Kyrkans ikoner i synnerhet.

Inför din bild: Ortodoxa ikoner

Inför din bild: Ortodoxa ikoner

Av Pohjanen, Monika

200 kr

En vacker presentbok med vackra ikonbilder i färg gjorda av Monika Pohjanen.

Tre försvarstal mot dem som förkastar de heliga bilderna

Tre försvarstal mot dem som förkastar de heliga bilderna

Av Damaskenos, Johannes

150 kr

Johannes Damaskenos, den östliga kyrkans siste store kyrkofader, föddes omkring 675 i en inflytelserik kristen arabisk familj som bar namnet Mansur. Tack vare sin goda utbildning kunde Johannes följa sin fars och farfars yrkesbana, och under den första delen av sitt liv var han anställd inom den muslimske kalifens administration i Damaskus. Någon gång i början av 700-talet valde Johannes att lämna huvudstaden för att i stället leva som munk. Han dog någon gång efter 750. Johannes stora teologiska betydelse ligger inte så mycket i nyskapande som i hans förmåga att klart och logiskt sammanfatta den tidigare traditionen. I sin skrift “Om den ortodoxa tron” framställde han bland annat treenighetsläran och kristologin på ett sätt som blev normerande för den östliga kyrkan. Hans “Tre försvarstal mot dem som förkastar de heliga bilderna” är en av de viktigaste texterna till ikonens försvar.

Guld och azur: En introduktion till ikonografin

Guld och azur: En introduktion till ikonografin

Av Schöldstein, Christina

250 kr

Ikonen har länge uppskattats för sina estetiska värden och mycket har publicerats på detta tema. Men Ikonen sträcker sig utöver det konstvetenskapliga när den intar sin plats i kyrkans och de troendes liv. Den här boken vill skildra ikonen ur många olika synvinklar, självklara för vissa, okända för andra. Varje ikon presenteras med kulturhistorisk bakgrund, motivanalys, motivutveckling, teologiska kommentarer och utdrag ur kyrkans skatt av hymner. Först presenteras den mest betydelsefulla: Kristi bild – Guds mänskliga ansikte – i ikonerna Mandylion, Allhärskaren och Kristus Immanuel. Bokens tyngdpunkt ligger i introduktionen av ikonerna till den ortodoxa traditionens festdagar: påsken, pingsten, Kristi födelse och många andra som gestaltar Kristi liv och hans Moder Marias liv. Mycket av materialet presenteras för första gången på svenska. Det illustreras i huvudsak med verk ur Nationalmuseums förnämliga ikonsamling. Tillsammans med texten får vi här en unik inblick i ortodoxins andlighet, en tradition som strävar efter skönhet och sanning.

Gläd dig, Du som födde Ljuset

Gläd dig, Du som födde Ljuset

Av Schöldstein, Christina

260 kr

Några av de viktigaste bildtyperna i den bysantinska konsten utgörs av Gudsmodersikonerna som framställer Jungfru Maria och Jesusbarnet. De är inte tänkta som ”Mariabilder” utan uttrycker inkarnationens mysterium, att Gud har fötts som människa av Maria. I Gläd Dig, Du som födde Ljuset får vi för första gången på svenska en stor studie om Gudsmodersikonernas ikonografi, deras historia och utveckling.

Antonios liv

Antonios liv

Av Athanasios av Alexandria

150 kr

Mor Athanasios av Alexandrias skildring av ökenfadern abba Antonios (“fadern av alla munkar”) liv. Biografin skrevs runt år 360.

Ökenfädernas tänkespråk

Ökenfädernas tänkespråk

Av Beskow, Per

150 kr

Ökenfädernas tänkespråk är en samling korta berättelser om de tidiga kristna eremiterna i Egypten, Palestina och Syrien och deras andliga rådgivning. Här finns andlig vishet och erfarenhet utöver det vanliga. Boken har haft oöverskådlig betydelse för “det inre livet” i hela kyrkans historia. Den har rönt stor uppmärksamhet också i vårt land.

Det rena hjärtat

Det rena hjärtat

Av Cassianus, Johannes

120 kr

Johannes Cassianus (död ca 430) är en av de viktigaste förmedlarna av de första kristna munkarnas erfarenheter. Bredvid Bibeln var han den kanske flitigast lästa andliga vägvisaren under gott och väl tusen år. Ett utdrag ur hans texter som här för första gången presenteras på svenska utgör därför inte bara ett dyrbart andligt arv utan är också viktiga för förståelsen av djupa tankemönster i vårt västerländska medvetande. Här möter vi de dödssynder och lidelser genom vilka själens fiende söker få människan på fall men också ett oavbrutet framhållande av Guds översvallande nåd. Det handlar om kampen för att nå ett rent hjärta. Det paradoxala är att hans texter fortfarande är så aktuella – betydligt mer utmanande och tröstande än det mesta som skrivs för att tala till ”dagens” människa. Här möter vi en person som vet vad han talar om och vet vad han vill. Han har själv tagit emot beprövad och pålitlig undervisning, han har själv gått vägen, han vet att den är lång. Han har också fått förmågan att både avslöja vari hindren består och samtidigt inge mod och lust att gå vidare.

Det vidgade hjärtat

Det vidgade hjärtat

Av Cassianus, Johannes

120 kr

Cassianus (död ca 430) är den tidiga kyrkans kanske viktigaste andliga ledare. I Det vidgade hjärtat får vi ta del av undervisning om själens kamp mot demonerna och om Guds beskydd, om den oavlåtliga bönen – en klassisk text i ämnet. Boken avslutas med berättelsen om mötet med den hundraårige abba Chaeremon och hans alldeles enastående undervisning om kärleken och kyskheten. Det Guds rike som Jesus förkunnar är redan i denna tiden verkande i sin fulla kraft. Den själ, som med Guds nåd djärvt strävar efter ett rent hjärta, kan förvisso nå glödande bön och ren kärlek.

Hjärtats ro

Hjärtats ro

Av Cassianus, Johannes

160 kr

Hjärtats ro fullbordar trilogin med texter av munkfadern den helige Johannes Cassianus. Ingen hjälp för den som söker genvägar eller vill ta ut vilan i förskott. Det handlar ju om den högsta av kallelser! Ändå är denne förmedlare av de första munkarnas erfarenheter inte ansträngt moraliserande. Han möter den uppriktige sökaren där han befinner sig, blottlägger hindren och visar vägen vidare. Låt vara att hans direkta adressater är munkar, liksom han själv är munk. Ändå har han, kanske just därför, något att säga till var och en som tar sitt mänskliga liv på allvar. Vad är vänskapens bärande grund? Finns det någon gräns mellan mänsklig frihet och Guds nåd? När blir man fri från begångna synder? Cassianus väcker längtan och tänder hopp. Vad kan vara viktigare när både närmålet, det rena hjärtat, och slutmålet, Guds rike, för så många förlorat sin hisnande storhet och fascination?

Asketernas väg

Asketernas väg

Av Colliander, Tito

100 kr

“Denna bok är som en korsfästelse. Orden driver in sina sjutumsspikar i kroppen. Satser som spjut stinger den högröstade egenviljan i sidan och tömmer den på sin omåttligt höga tro på sig själv. Döden är i annalkande. Och självet skälver. Asketernas väg är ett outspätt destillat av framför allt den östliga kyrkans andliga vägledning, den som traderats via gestalter som ökeneremiten Antonios, Isak av Nineve, Johannes Klimakos och Simeon den nye Teologen, och som övats i klostrens väckelsehärdar. Därmed är man garanterad andlig vägledning av bästa sort. Om än av ett slag som får nutidsmänniskor att stundom kippa efter andan. Ty på dessa sidor bjuds inte smek. Här vankas andlig fostran… Det är en daglig kamp i det fördolda, ett enträget arbete i den egna kammaren, där vi aldrig får förtröttas. En kamp som i sig inte gör oss till heliga människor, men röjer vår åker för en livets skörd. Ty på korsfästelse följer uppståndelse.” – Ur Peter Halldorfs inledning

Athos: Det heliga berget

Athos: Det heliga berget

Av Gullman, Sven H.

150 kr

Halvön Athos i nordöstra Grekland ser på kartan ut som andra landområden. Men en sak är annorlunda. Inte bara det att omkring 2000 ortodoxa munkar lever där. Inte heller att Athos kallas det Heliga berget. Sedan mer än tusen år har kvinnor varit förbjudna att komma dit. I en tid när invånarna i EU:s länder fritt kan röra sig över gränserna, blir det stopp vid Athoshalvön. Där gäller ingen vanlig jämställdhet. På Athos bestämmer munkarna och halvön har autonomi inom Grekland. Och fortfarande söker sig många unga män dit för att tillbringa resten av sina liv i kloster eller som eremiter i otillgängliga berg.
För första gången föreligger det nu en bok på svenska som utförligt berättar om livet på det Heliga berget Athos, om dess historia och om bakgrunden till kvinnoförbudet. Författaren har gjort upprepade besök där och genom samtal med munkar fått inblickar i det andliga livet.

Omvändelsens väg

Omvändelsens väg

Av Rubenson, Samuel

100 kr

Är omvändelsen en engångshandling, en tydlig och avgörande vändpunkt i livet? Är den något dagligt som därför måste upprepas? Eller är den en väg, ett fortskridande?
Med frågor som dessa söker sig Samuel Rubenson till ökenfäderna på 300-talet, och i synnerhet till Evagrios av Pontos, en av den tidiga monastiska traditionens mest betydande andliga lärare. Med Evagrios, som kallats den kristna själavårdens fader, som vägvisare tecknar författaren omvändelsens väg på ett sätt som kan hjälpa den som kört fast i ofruktbara tankemönster. Han visar hur inre ro och stabilitet kan växa fram i ett liv där daglig erfarenhet och praxis flätas samman med självkännedom och andlig insikt.

Ökenfäderna

Ökenfäderna

Av Palladios

160 kr

Palladios (ca 363–431) ögonvittnesskildring av de sällsamma asketer och berömda andliga personligheter som kallas Ökenfäderna är en märkvärdig läsning. Den anses vara synnerligen viktig både som en text i kyrkans liv och som källa för studiet av den monastiska rörelsens begynnelse, dess ideal och mentalitet. De män och kvinnor den berättar om har ett andligt djup, och ett etiskt handlingssätt, som synes ställa det mesta av vår tids syn på andligt liv på ända. Ökenfäderna översattes tidigt till latin, koptiska, syriska, armeniska, etiopiska etc och i nutid har den översatts till åtminstone tio europeiska språk. Detta är den första översättningen till svenska. Den inleds med en utförlig introduktion om den asketiska rörelsen, om munkväsendets begynnelse, om Palladios’ liv och verk, hans stil och språk.

Andens frukter

Andens frukter

Av Påve Shenouda III

80 kr

I denna bok presenteras nio dygder som utgör Andens frukter. Dessa är frukten av din mänskliga själs gemenskap med den helige Ande, eller kanske snarare frukten av den helige Andes verk i dig och ditt gensvar på hans verk. De nio frukterna är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, ödmjukhet och självbehärskning. Var och en leder in i alla de andra, och de hör alla ihop.

Frid

Frid

Av Påve Shenouda III

80 kr

Hela världen runt omkring oss söker efter frid: personlighetens frid, hjärtats stillhet, sinnenas ro, nervernas lugn och tankens vila. Denna bok berättar om alla dessa ting och målar upp fridens skönhet samt de faktorer som står i vägen för frid. Den beskriver också hur vi kan finna frid. Därför överlämnar vi nu denna bok till en värld som saknar frid.

Helig glöd

Helig glöd

Av Påve Shenouda III

80 kr

Denna bok är en del av en serie som är särskilt avsedd för dem som tjänar i Kyrkan eller håller på att utbilda sig för den heliga tjänsten. Boken berättar om trons heliga glöd: hur den tänds i hjärtat, hur den söker sitt utlopp i den troendes liv och hur denne drivs framåt av kärlek och nöd för människors frälsning. Den tar också upp skillnaden mellan äkta andlig glöd och oandlig hårdhet, och beskriver den sanna glödens nödvändiga förutsättningar. Allt detta, tillsammans med många andra ämnen förknippade med livet i Guds tjänst, behandlas utifrån exempel ur Bibeln och ur helgonens liv.

Leva av tro

Leva av tro

Av Påve Shenouda III

80 kr

Är du i tron? Lever du den sanna trons liv? Har du praktisk tro, levande, fruktbar tro som växer i ditt hjärta dag efter dag…? Vad är då tro? Vad är dess vikt? Vilka typer av tro finns det? Vad är enkel tro? Hur förhåller sig man till förståndet, och till sinnena…? Och vilken är relationen mellan tro och dygder? Vad är överlåtelsens liv? Vad stärker tron och vad försvagar den? Denna bok försöker tala med dig uppriktigt om allt detta och mycket mer…När den här boken når din hand har redan boken Hopp nått tryckeriet; då det är en serie om ”Tro, Hopp och Kärlek” (1 Kor 13:13).

Lärjungaskap

Lärjungaskap

Av Påve Shenouda III

80 kr

Livet i tjänst för Gud börjar med lärjungaskap. Ju djupare man går in i sitt lärjungaskap, desto mer frukt och framgång ser man i sin tjänst. Lycklig är den som lever som lärjunge i hela sitt liv, som lär sig varje dag av allt han möter, även om han redan har blivit en lärare för andra. Denna bok är alltså till för alla, inte bara för dem som tjänar i Kyrkan. Var och en som är intresserad kan få nytta av den och bli ledd till rika källor att ösa lärdom ur.

Vänd om till Gud

Vänd om till Gud

Av Påve Shenouda III

40 kr / 50 kr

Det farligaste med synden är att den innebär separation från Gud, att bli skild från honom i sitt hjärta och i sin kärlek, i sin vilja och i sin verksamhet. Den innebär att bli skild från honom på jorden och i himlen. Hur uppkom denna klyfta mellan Gud och människan? Vad innebär det att vända om till Gud? Hur gör man för att komma tillbaka? Hur central är bönen när man vänder om till Gud? Vilken roll spelar motgångar, och vad innebär det att gå bort från Guds nåd? Hur viktigt är det med försoning med Gud, och hur går det till? Denna bok kommer att ta upp och besvara alla dessa frågor.

On the Tree of the Cross

Av Fader John Behr

250 kr

”Thou hast redeemed us from the curse of the Law by Thy precious Blood. By being nailed to the Cross and pierced with the Spear, Thou hast poured immortality on mankind. O our Saviour, glory to Thee.” – Troparion for Holy Friday Atonement is a contested but inescapable term in contemporary English-language theological discussion. The doctrine of atonement has received little attention in Orthodox Christian circles since the work of Fr Georges Florovsky, who labored to clarify and promulgate the Orthodox teaching on atonement on the basis of his theological leitmotifs of neo-patristic synthesis and encounter with the West. Florovsky saw the doctrine of the person of Christ as the key to apprehending the pattern and the unity of Gods redemptive work. Hence he always sought to follow the Church Fathers in weaving together the themes of creation and fall, incarnation and atonement, deification and redemption, liturgy and asceticism, in the variegated yet seamless robe of true theology. The present volume is inspired by Florovskys legacy. It is composed of two parts. The first is a collection of papers on atonement by contemporary scholars from a patristic symposium in honor of Florovsky held at Princeton Theological Seminary and Princeton University in 2011. The second part is a collection of writings on atonement by Florovsky himself, including previously unpublished manuscripts and other works otherwise hard to access. This book offers incisive and informed neo-patristic voices to any contemporary discussion of atonement, thus responding to the perennial legacy and task to which Fr Georges Florovsky exhorted Orthodox theological reflection.

The Role of Death in Life

Av Fader John Behr

280 kr

The relation between life and death is a subject of perennial relevance for all human beings–and indeed, the whole world and the entire universe, in as much as, according to the saying of ancient Greek philosophy, all things that come into being pass away. Yet it is also a topic of increasing complexity, for life and death now appear to be more intertwined than previously or commonly thought. Moreover, the relation between life and death is also one of increasing urgency, as through the twin phenomena of an increase in longevity unprecedented in human history and the rendering of death, dying, and the dead person all but invisible, people living in the industrialized and post-industrialized Western world of today have lost touch with the reality of death. This radically new situation, and predicament, has implications–medical, ethical, economic, philosophical, and, not least, theological–that have barely begun to be addressed. This volume gathers together essays by a distinguished and diverse group of scientists, theologians, philosophers, and health practitioners, originally presented in a symposium sponsored by the John Templeton Foundation.

Amazon.com: John the Theologian and his Paschal Gospel: A Prologue to Theology: 9780198837534: Behr, John: Books

John the Theologian and his Paschal Gospel

Av Fader John Behr

360 kr

This study brings three different kinds of readers of the Gospel of John together with the theological goal of understanding what is meant by Incarnation and how it relates to Pascha, the Passion of Christ, how this is conceived of as revelation, and how we speak of it. The first group of readers are the Christian writers from the early centuries, some of whom (such as Irenaeus of Lyons) stood in direct continuity, through Polycarp of Smyrna, with John himself. In exploring these writers, John Behr offers a glimpse of the figure of John and the celebration of Pascha, which held to have started with him. The second group of readers are modern scriptural scholars, from whom we learn of the apocalyptic dimensions of John’s Gospel and the way in which it presents the life of Christ in terms of the Temple and its feasts. With Christ’s own body, finally erected on the Cross, being the true Temple in an offering of love rather than a sacrifice for sin. An offering in which Jesus becomes the flesh he offers for consumption, the bread which descends from heaven, so that ’incarnation’ is not an event now in the past, but the embodiment of God in those who follow Christ in the present. The third reader is Michel Henry, a French Phenomenologist, whose reading of John opens up further surprising dimensions of this Gospel, which yet align with those uncovered in the first parts of this work. This thought-provoking work brings these threads together to reflect on the nature and task of Christian theology.

Kristusmysteriet - Liv genom död - Behr‚ John - Artos & Norma Bokförlag

Kristusmysteriet – Liv genom död

Av Fader John Behr

200 kr

Trots att lärjungarna hade förnekat och övergett den Korsfäste kom de till insikt om att denne Jesus offrat sig för att världen skall leva. Genom att läsa skrifterna och bryta brödet förstod de att döden har förvandlats till liv och mörkret till ljus, och att ordet har blivit kött. Med början i passionshistorien undersöker John Behr i Kristusmysteriet hur vi kan rannsaka skrifterna för att möta Kristus; i detta möte slås vi av insikten att det är för detta vi är skapade – vilket öppnar nya perspektiv på skapelsen, fallet, synden och frälsnings- historien. Han förklarar också hur Kristus föds i dem som föds på nytt i kyrkan, »Jungfrumodern«; därigenom blir vi sanna män- niskor, skapade efter Kristi bild – inkarnationen fortsätter när vi ärar Gud med vår kropp.

Genom att återvända till den tidiga kyrkans egna sätt att bedriva teologi vill John Behr hjälpa läsaren att närma sig Kristi mysterium på samma sätt som de första kristna. Kristusmysteriet innehåller en dynamisk vision av den kristna teologin som vill utmana och förvandla sättet på vilket teologi bedrivs i dag. Boken erbjuder lösningar på många av problemen som finns med de senaste århundradenas bibelteologi.

Anteckningar om det inre livet

Anteckningar om det inre livet

Av Den Helige Arkimandrit Sofrony

200 kr

Fader Sofrony (1896–1993) var utan tvekan en av vår tids mer framstående andliga gestalter. Han var en förvaltare och förnyare av den rysk-ortodoxa fromhetstradition där teologisk reflexion och livet med Gud är ett. Efter att i ungdomen ha engagerat sig i olika former av andligt sökande reste han efter en omvändelseupplevelse 1925 till det heliga berget Athos där han blev munk i det ryska klostret St Panteleimon. 1930 mötte han starets Siluan – den viktigaste händelsen i hans liv. Efter en prövande sjukdomstid kom Fader Sofrony 1959 till England (Essex). Runt omkring honom växte en internationellt sammansatt och livaktig klosterkommunitet fram, bestående av både kvinnor och män, där den östkyrkliga traditionen nu förs vidare. I den här boken får vi en unik inblick i en kunnig och erfaren kristen människas liv med Gud. Särskilt i vår tid, präglad av vilsenhet och tilltagande förvirring på trons område, blir Fader Sofrony en pålitlig och inspirerande vägvisare. Han helgonförklarades 2019.

Filokalia 1

Filokalia I

Av Fader Benedikt

160 kr

Filokalia är en samling texter, skrivna mellan 300- och 1400-talet av andliga mästare, vägledare och mystiker inom den Ortodoxa Kyrkan. Den är i högsta grad en levande klassiker inte bara i den östliga kyrkan utan alltmer även i väst. Filokalia är de andligt nyktra fädernas kärlek till skönheten. En samling texter av de heliga Gudsbärande fäderna, vars praktiska, kontemplativa och emotivt etiska filosofi leder till renhet, upplysning och andlig fullkomning.
Detta är den första boken som innehåller texterna av Jesaja Eremiten och Euagrios.

Filokalia 2

Filokalia II

Av Fader Benedikt

160 kr

Filokalia är en samling texter, skrivna mellan 300- och 1400-talet av andliga mästare, vägledare och mystiker inom den Ortodoxa Kyrkan. Den är i högsta grad en levande klassiker inte bara i den östliga kyrkan utan alltmer även i väst. Filokalia är de andligt nyktra fädernas kärlek till skönheten. En samling texter av de heliga Gudsbärande fäderna, vars praktiska, kontemplativa och emotivt etiska filosofi leder till renhet, upplysning och andlig fullkomning.
Filokalia II innehåller texter av helige Johannes Cassianus och helige Markus asketen.

Filokalia 3

Filokalia III

Av Fader Benedikt

150 kr

Filokalia är en samling texter, skrivna mellan 300- och 1400-talet av andliga mästare, vägledare och mystiker inom den ortodoxa kyrkan. Filokalia är de andligt nyktra fädernas kärlek till skönheten. En samling texter av de heliga Gudsbärande fäderna, vars praktiska, kontemplativa och emotivt etiska filosofi leder till renhet, upplysning och andlig fullkomning. Filokalia III innehåller en text av den helige Hesychios.

En rysk pilgrims berättelse - - Artos & Norma Bokförlag

En rysk pilgrims berättelse

Av Okänd

220 kr

Vem denne ryske pilgrim är har förblivit en hemlighet, som så ofta när det gäller stora andliga ledare. Hans skrift var känd av den starets som anses ha stått modell för fader Zosima i Bröderna Karamazov. Antagligen levde han under första hälften av 1800-talet. Efter att länge ha cirkulerat i handskrifter trycktes hans berättelser 1881. Numera är de lästa över hela världen och högt skattade inom alla konfessioner. Pilgrimens berättelse har blivit en klassiker, en folkligare motsvarighet till Philokalia, denna enastående antologi av östfädernas visdom som ständigt följde honom. Hur han förvaltade dessa lärdomar i sitt inre och yttre liv har han beskrivit i skildringarna av sina vandringar genom Ryssland. De ger läsaren djupa inblickar i en tid som redan har hunnit bli oändligt avlägsen och framför allt i ett själsdrama som under den lugna ytan bjuder på spänningar och öppnar perspektiv som mer än väl kan mäta sig med vad den profana ryska litteraturen från samma sällsynt fruktbara epok har att ge.

Stora Kanon: såsom den läses under första veckan i Stora Fastan

Stora Kanon: såsom den läses under första veckan i Stora Fastan

Av Andreas av Kreta

160 kr

Andreas av Kretas Botkanon vill leda oss in på botens smala men glädjefyllda väg, där sorgen är förklarad, ja, skimrande därför att den har ett mål: Guds rike. Den helige Andreas ber ödmjukt om Guds förbarmande och oskapade nåd som återställer den förstörda skönheten och öppnar portarna till evig salighet.

Resebrev från det Heliga landet

Resebrev från det Heliga landet

Av Egeria

200 kr

Egeria var en aristokratisk dam, troligen från Spanien, som på 380-talet företog en enastående resa i Orienten. På åsneryggen och utan någon större eskort tog hon sig genom Egypten och Palestina till Syrien. Resan avslutades med en färd genom Mindre Asien till Konstantinopel. Flera gånger stannade Egeria till i Jerusalem, och hennes beskrivning av gudstjänstlivet där är en av liturgihistoriens viktigaste källor. Överallt längs vägen besökte hon orter med bibliska minnen som förevisades av entusiastiska munkar – klostren blomstrade redan och tog gärna emot pilgrimer. Sina upplevelser beskrev Egeria i brev till en grupp väninnor, och resan skildras livfullt i dagboksform. Brevsamlingen är helt unik: den enda skrift från den tidiga kyrkan som är författad av en kvinna. För första gången föreligger den nu i en komplett översättning från latin till svenska och är försedd med en utförlig kommentar.

Meyendorff-John-bysantinsk-lara

Bysantinsk teologi – Historik och lära

Av Meyendorff‚ John

250 kr

I en snabbt föränderlig värld, med en oöverblickbar rörelse av människor och information blir vårt behov av tillförlitlig kunskap och översikt allt viktigare. När det gäller den Ortodoxa Kyrkan och den bysantinska världen har det varit sparsamt med grundläggande böcker på svenskt språkområde. Genom översättningen till svenska av John Meyendorffs ”Bysantinsk Teologi – historik och lära”, har en sedan länge känd brist avhjälpts. Denna bok anses världen över som en av de bästa och mest innehållsrika böcker som skrivits om bysantinsk teologi.

Med stor lärdom och klar överblick leder oss John Meyendorff in i den värld av teologi och gudstjänst som är en väsentlig och ofta okänd i västvärlden.

Äktenskapet - I ortodox tradition

Äktenskapet – I ortodox tradition

Av Meyendorff‚ John

190 kr

Genom utgivningen av denna bok bereds ortodoxa kristna och andra intresserade ett lite större utbud av ortodox pastoral litteratur ämnad att besvara frågor som nutids­ människan kan möta. Denna bok om det kristna äktenskapet är en mycket värde­full resurs för den som vill förstå den Ortodoxa Kyrkans syn på äktenskapet.

Den andliga ängen

Den andliga ängen

Av Moschos, Johannes

140 kr

I slutet av 500-talet reser munken Johannes runt i den bysantinska kristenheten. Hans skildring av samtidens heliga kvinnor och män räknas som ett mästerverk. Djupt uppbyggliga vittnesbörd varvas med roliga, häpnadsväckande, för att inte säga bisarra, berättelser.

Och på en enda kyrka

Och på en enda kyrka

Av Namli, Elena

140 kr

“Vi tror på en enda kyrka” står det i trosbekännelsen. Kristna över hela världen uttalar dessa ord när de firar sin liturgi. För ett stort antal protestantiska och ortodoxa kyrkor betyder tron på en enda kyrka att de är beredda att samarbeta inom ramen för Kyrkornas Världsråd. Det har dock visat sig att skillnaderna är stora mellan protestantiska och ortodoxa kyrkors uppfattningar i många frågor. Finns det då något sätt att undvika missförstånd som hotar det ekumeniska samarbetet? Den här boken presenterar den ryska ortodoxa kyrkans teologi och moralsyn och diskuterar också möjliga vägar för ekumeniken.

Världen som ikon

Världen som ikon

Av Bodin, Per-Arne

160 kr

Prof Per-Arne Bodin presenterar här en insiktsfull beskrivning av och introduktion till den rysk-ortodoxa andliga traditionen. Boken börjar i den bysantinska bakgrunden med ett kapitel om ikonen och den bysantinska hymnen. Sedan följer kapitel om den ryska munktraditionen, om de gammaltroende, om dissidenter i det heliga Ryssland, om dårar i Kristus, om Gogol och om den store rysk-ortodoxe teologen och filosofen Pavel Florenskij. Med utgångspunkt i den ortodoxa andliga traditionen ger Per-Arne Bodin också djupa insikter i ryskt tänkesätt och i den ryska litteraturen och kulturen – både historiskt och för det som sker i Ryssland idag.

Vägar till självkännedom

Vägar till självkännedom

Av Berdjajev, Nikolaj

200 kr

Nikolaj Berdjajev är en av Rysslands mest betydelsefulla religionsfilosofer. Genom sin filosofis båda huvudteman, om friheten och om skapandet, har han givit ett ovärderligt bidrag till människans andliga kultur. Framförallt i dagens Ryssland men också i övriga Europa upplever Berdjajevs tankar en renässans. Hans “kristna filosofi”, hans syn på människan och samhället har aldrig varit mer betydelsefulla än idag. Sven Stolpe menar att Berdjajevs självbiografi är en av 1900-talets viktigaste verk.

Källor – den kristna spiritualitetens ursprung

Källor – den kristna spiritualitetens ursprung

Av Clément, Olivier

250 kr

Den kände ortodoxe teologen Olivier Clément har här sammanställt och kommenterat ett stort antal texter från efterapostolisk tid till omkring år 600, alltså den tid vi brukar kalla kyrkans guldålder. De vittnar samstämmigt om hur dessa generationer av kristna kunde förena insikter i de bibliska texternas djup med ett filosofiskt kunnande och med en glödande hängivenhet, som genomsyrade deras liv. Men boken är inte en tillbakablick. Clément har i sina kommentarer och reflektioner en suverän förmåga att visa på en fruktbar väg för nutidens kristna mot enhet och förnyad insikt i de egna källorna, i vad den kristna tron är. Men också den icke-troende kan gripas av den poetiska skönheten i många texter, och av den djupa kärleksfullhet som vi här möter inför människolivets alla villkor.

Jesus: Enkla betraktelser över frälsaren

Jesus: Enkla betraktelser över frälsaren

Av En munk från östkyrkan

50 kr

Dessa enkla betraktelser skrevs för ca 40 år sedan av en ortodox munk som levde i Frankrike och England. Han var starkt engagerad i arbetet för att ena kyrkorna. Han skrev ett par små böcker under pseudonym “En munk från östkyrkan”. Jesus – enkla betraktelser över Frälsaren är spridd över hela den kristna världen och har blivit en mycket älskad bok.

Den dåraktiga gudskärleken

Den dåraktiga gudskärleken

Av Evdokimov, Paul

200 kr

Paul Evdokimov (1901-1970) tillhörde den ryska kulturelit med rötter i ortodox andlighet, som före och efter revolutionen gjorde sig starkt gällande, ofta i exil. Hans far var kavalleriofficer men mördades av en förvirrad soldat. Hans mor införde honom i teologin. Efter revolutionen och inbördeskriget, ledde vägarna honom så småningom till Frankrike, där han senare blev professor vid det ortodoxa Institus Saint-Serge i Paris. Samtidigt var han engagerad i ekumeniskt arbete, inte minst bland flyktingstudenter, för många något av en starets. Hans stil är både meditativ och lovsångsartad med bitsk i kulturdebatten och stundom synnerligen kvalificerad. En återkommande vision är, att Guds hand täcker våra sörjande ögon, men “handen var genomstungen från världens begynnelse”. Denna bok sammanställer representativa texter ur Evdokimovs författarskap. För urval, översättning och efterord står docent Lars Thunberg. En bok som är ett måste för den som vill fördjupa sig i den ortodoxa kyrkans spiritualitet.

Ljus av ljus: Teologiska texter

Ljus av ljus: Teologiska texter

Av Lossky, Vladimir

160 kr / 180 kr

Vladimir Lossky (1903–1858) var en av 1900-talets främsta ortodoxa teologer. Större delen av sitt liv tillbringade han i Paris och blev där en känd förmedlare mellan östlig och västlig kristendom. Sin trohet mot sitt rysk-ortodoxa arv förenade han med en öppenhet mot västerländskt tänkande. På så vis blev han sin tids främste introduktör av ortodox teologi för västerländska läsare – ett värv som sedan har fortsatts av hans lärjunge Olivier Clément. Hans betoning av den mänskliga personens mysterium i ljuset av den gudomliga uppenbarelsen är ett genomgående drag som ger hans teologi dess existentiella dimension. I denna bok får vi ta del av nitton teologiska texter av avsevärd lärdom och skarpsinne som ger en bred sammanfattning av Losskys teologi.

Vi ska se honom sådan han är

Vi ska se honom sådan han är

Av Sofrony, Arkimandrit

150 kr / 180 kr

Genom utgivningen av Vi skall se honom sådan han är, som kan sägas vara Arkimandrit Sofronys andliga självbiografi, finns nu tre av hans viktigaste verk i svensk översättning. De tidigare är Den helige Starets Siluan (1994), och Anteckningar om det inre livet (1998) båda Artos förlag. Därigenom har vi tillgång till några av samtidens mest betydande teologiska och asketiska texter från den ortodoxa kyrkans spiritualitet. I sina böcker lyckas Arkimandrit Sofrony ge den splittrade nutidsmänniskan en ny grund att stå på. Med tanke på just vår tids individcentrerade andliga sökande, skriver han till en vän: Det finns tre saker som jag inte förstår, en tro utan lära, en kristendom utanför kyrkan och en kristendom utan andlig kamp.

Ljusets källa: Trettio andliga hymner

Ljusets källa: Trettio andliga hymner

Av Symeon den Nye Teologen

180 kr

När en ung andlig revolutionär mot slutet av 900-talet framträdde i den kristna världens östliga metropol, Bysans, var det början till en förnyelse vars rännilar når ända in i vår tid. Symeon den Nye Teologen vittnar om vad som är möjligt när en människa reservationslöst upplåter sitt liv för den Helige Ande.

Den helige Ande i den kristnes personliga liv

Den helige Ande i den kristnes personliga liv

Av Ware, Kallistos

80 kr

Detta är den 4:e upplagan av denna innehållsrika lilla skrift. Det finns få motsvarigheter till det djup och den klarhet som denna skrift ger om Andens mysterium. Den är dessutom ett utmärkt exempel på god ortodox teologi.

Den ortodoxa kyrkan

Den ortodoxa kyrkan

Av Ware, Kallistos

240 kr

Sedan Timothy Wares bok publicerades första gången för trettio år sedan har den i hela världen betraktats som den främsta introduktionen till den ortodoxa kyrkan. Det är en detaljerad presentation, skriven för icke-ortodoxa såväl som ortodoxa kristna som vill veta mer om sin tradition. Den ortodoxa kyrkan är mer än någonsin föremål för ett stort intresse bland västerländska kristna, och en förståelse av den ortodoxa kyrkans historia, tro och tillbedjan är nödvändig innan den romersk-katolska och de protestantiska kyrkorna kan återförenas. Den ortodoxa kyrkan beskriver den östliga kyrkans historia under tvåtusen år, med särskild tonvikt på dess problem i 1900-talets Ryssland. Här förklaras även tro och gudstjänstfirande i dagens ortodoxa kyrka, så väl som möjligheterna till återförening mellan öst och väst.

För världens liv

För världens liv

Av Schmemann, Alexander

100 kr

Den här boken ger prov på Alexander Schmemanns bästa egenskaper som teolog och författare. Han visar här hur kristen tro och gudstjänst handlar om hunger och bröd men också om vattnet och tiden, om kärleken och döden. Han vänder sig mot uppdelningen av livet i en andlig och en världslig del. Allt är en enhet i ”tillvarons sakrament”. ”För världens liv” är en klassiker som översatts till ett tiotal språk och som kommer i ständigt nya upplagor. Den har sin grund i den ortodoxa kyrkans andlighet och har blivit älskad och uppskattad av läsare i hela världen.

Trons mysterium

Trons mysterium

Av Alfejev, Hilarion

220 kr

Efter 70 år av statligt påbjuden ateism och återkommande förföljelser, har den ryska kyrkan under de senaste två decennierna genomgått en närmast mirakulös pånyttfödelse och förnyelse. Svårigheterna är många; den nya friheten innebär många utmaningar. En utgörs av att många i de nya generationerna har diffusa föreställningar om vad kristen tro är. En av de mest framstående i den nya generationen av teologer, lärare och kyrkoledare är metropoliten Hilarion (Alfejev) av Volokolamsk. Hans bok Trons mysterium, tänkt som en lättillgänglig introduktion till ortodox troslära för hans landsmän, utgavs första gången på ryska år 1996 och har hittills utkommit i fem upplagor. Boken har översatts till en rad språk. I Trons mysterium, en introduktion till den ortodoxa kyrkans troslära och andlighet möter vi en undervisning som för många kan bli en ögonöppnare om djupen och klarheten i kyrkans tro.

Förklaring av gudstjänsten för kyrkans barn

Av Üre Kaya, Isabell

120 kr

Denna barnbok består av förklarningar av viktiga delar som äger rum under den gudomliga liturgin i den syrisk-ortodoxa kyrkan. Bland annat förklaras vad prästens och diakonernas roll är under den gudomliga liturgin, vad ljusen och cymbalerna har för betydelse i kyrkan och hur dessa använd. Vidare ges en förklarning till fridshälsningen, varför den ges samt hur det går till när man ger och tar emot fridshälsningen. Slutligen förklaras vad nattvard är och varför det är viktigt att ta emot nattvarden. Med hjälp av bokens lätt tillgängliga och barnanpassade språk och de olika färgglada illustrationerna kan barn lättare ta till sig bokens innehåll och lära sig mer om kyrkans tro och liv och dess viktiga roll i deras liv.

Parenting toward the Kingdom

Av Mamalakis, Philip

240 kr

The Orthodox Christian tradition is filled with wisdom and guidance about the biblical path of salvation. Yet this guidance remains largely inaccessible to parents and often disconnected from the parenting challenges we face in our homes. Parenting Toward the Kingdom will help you make the connections between the spiritual life as we understand it in the Orthodox Church and the ongoing challenges of raising children. It takes the best child development research and connects it with the timeless truths of our Christian faith to offer you real strategies for navigating the challenges of daily life.

bokomslag Kristna barn idag : små berättelser om små barns vardag

Kristna barn idag

Av Külen, Gabriel

200 kr

Vi lever i en tid där barnen kommer i kontakt med omvärlden redan i tidig ålder. Dagens sociala medier gör det enklare än någonsin för barn att komma ut i världen fastän man sitter hemma. Detta gör att vi ibland kan tappa kontrollen över vad våra barn lär och tar till sig. Vi kan enkelt förlora våra barn till världen fast vi tror att de är trygga hemma.

På senare tid har sociala medier lett till att distansen mellan föräldrar och barn ökar. På så sätt gör det att vi inte vet hur våra barn mår egentligen.

Det är en stor kamp vi går igenom, både som föräldrar och barn. Därför behöver vi gå tillbaka till kärnan: den kristna familjen. Den kristna familjen behöver den kristna kyrkan hemma. På så sätt skyddar vi och stärker barnen genom kärleken och tron i Kristus.

För vem & vad lever jag?

För vem & vad lever jag?

Av Külen, Gabriel

100 kr / 120 kr

Ibland lever vi för vad andra tycker. Vi kämpar för att imponera på människor som inte bygger upp oss, utan faktiskt drar ner oss. Människan strävar efter siffror för att hitta lyckan. Vem som får mest likes på sociala media eller mest pengar på bankkontot är inte kärnan i lycka. Är den som bor i det största huset lyckligast? Är den som har flest följare lyckligast? Är den rikaste personen lyckligast? Eftersom siffror inte har något slut så kommer sökande efter lycka aldrig att ta slut. Vi lever i jakt efter siffror som om vi aldrig kommer dö, och så kommer det en dag vi dör utan att ha någonsin levt för rätt person, Gud.

Frågan vi alla måste ställa oss är: för vem och vad lever jag?
Går jag mot eller ifrån korset? Omvändelsen sker här och nu.

Undervisande tal

Undervisande tal

Av Eckehart, Mäster

250 kr

Mäster Eckehart (1260–1328) är en av de viktigaste källorna till det moderna Europas existentiella filosofi och mystiska teologi. Han är prosakonstnär av den svåra skola som vill säga det osägbara. Och han är en av de pålitliga andliga ledarna. I traktaterna Undervisande samtal och Den gudomliga tröstens bok talar själsanalytikern och själasörjaren Eckehart omedelbart till den moderna människan i ”ett evigt grönskande nu” – de 700 åren i tid utgör intet avstånd. I volymens andra del presenteras ett fylligt urval av Eckeharts latinska skrifter. I samråd med professor Dr Josef Koch, Köln, har sådana texter valts som dels är så lättillgängliga som möjligt och dels allsidigt tecknar den filosofiska bakgrunden till Eckeharts förkunnelse. Bertil Brisman är översättare till boken. Hans arbeten har fått idel lovord för ”djup förtrogenhet med Eckehart, och språklig och stilistisk finess”.

Beställning

Ange dina uppgifter och beställning nedan. Klicka sedan på ”Skicka”. SOUF mottar då ett meddelande och behandlar din beställning.

  Namn

  E-post

  Mobil

  Adress

  Postnummer

  Ort

  Beställning