Bli medlem i SOUF

För att SOUF ska kunna få bidrag för alla sina medlemmar så måste barn och ungdomar i våra olika kyrkor runt om i landet registrera sig som SOUF-medlemmar.

  Förnamn

  Efternamn

  E-post

  Telefon

  Adress

  Postnummer

  Ort

  Personnummer (ÅÅMMDDXXXX)

  Lokalförening