Bli medlem i SOUF

För att SOUF ska kunna få bidrag för alla sina medlemmar så måste barn och ungdomar i våra olika kyrkor runt om i landet registrera sig som SOUF-medlemmar.

Förnamn


Efternamn


E-post


Telefon


Personnummer (ÅÅMMDDXXXX)


Lokalförening