Bli medlem i SOUF

För att SOUF ska kunna få bidrag för alla sina medlemmar så måste barn och ungdomar i våra olika kyrkor runt om i landet registrera sig som SOUF-medlemmar.

  Förnamn


  Efternamn


  E-post


  Telefon


  Adress


  Postnummer


  Ort


  Personnummer (ÅÅMMDDXXXX)


  Lokalförening