SOUF samlar den syrisk-ortodoxa kyrkans barn och ungdomar i Sverige

SOUF, Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet inom Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien, samlar stiftets barn och ungdomar kring ärkebiskop mor Julius Abdulahad Gallo Shabo. Genom årliga läger, föreläsningar, seminarier, resor och mycket annat arbetar SOUF bland annat för:

SOUF har i dagsläget 20 lokalföreningar

0
Lokalföreningar
0
Medlemmar

Kommande aktiviteter

Under året arrangerar SOUF läger, resor och mycket mer!