SOUF samlar den syrisk-ortodoxa kyrkans barn och ungdomar i Sverige

SOUF, Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet inom Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien, samlar stiftets barn och ungdomar och för dem närmare den syrisk-ortodoxa kyrkan. Genom årliga läger, föreläsningar, seminarier, resor och mycket annat arbetar SOUF bland annat för:

SOUF har i dagsläget 21 lokalföreningar runt om i Sverige

0
Lokalföreningar
0
Medlemmar

Kommande aktiviteter

Under året arrangerar SOUF läger, resor och mycket mer!