About admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far admin has created 50 blog entries.

Julbrev från Hans Helighet Moran Mor Ignatius Afrem II

22 Dec, 2016|

Våra älskade barn i Kristus, må vår Herre Jesu Kristi nåd vara med er.   "Din existens är dold för alla, din födelse är uppenbarad till vår mänsklighet; båda är underverk för alla som sannerligen tror." (Mor Afrem)   Jesu födelse [...]

Resa till Mor Augin-klostret i Schweiz

10 Apr, 2016|

Efter de två senaste årens lyckade och uppskattade klosterresor arrangerar SOUF nu den tredje klosterresan inom Europa, som denna gång blir till det bedårande Mor Augin klostret i Schweiz. Vi kommer få äran att träffa och spendera tid med [...]

Utlandsresa till Libanon i juni

20 Mar, 2016|

Snart är det äntligen dags för SOUF:s utlandsresa år 2016. År 2013 var SOUF i Jerusalem, år 2014 i Tur Abdin och år 2015 i Brasilien. Årets resa tar oss till härliga Libanon och är en teologisk utbildningsresa för [...]

Kyrkofäderna och det kristna livet

15 Mar, 2016|

Boken "Fem teologiska tal" av Gregorios av Nazianzos inleds med dessa ord: "Vad skulle hända om kyrkan återgick till sin gamla praxis att låta vistelsen i kloster, öknar och berggrottor vara en självklar del i bildningen av sina tjänare?" [...]

Berättelsen om mor Abraham av Qidunio

15 Feb, 2016|

Jag vill skildra, mina älskade, berättelsen om Mor Abrahams liv, som konverterade staden Qidunio. Efter att hans föräldrar framled från denna värld, efterlämnade de många ägodelar till honom. Han lät en av sina vänner fördela dem bland fattiga. Efter [...]

Helgläger för framtida föreläsare!

20 Jan, 2016|

SOUF i samarbete med SOUF Region Stockholm anordnar ett helgläger för framtida föreläsare. Syftet är att hitta dolda tjänare för att bevara och sprida Kyrkans lära. Under sin apostoliska vistelse sa Hans Helighet moran mor Ignatios Afrem II att [...]

Mor Mushe Bar Kifo om munklivet

15 Jan, 2016|

Förord Kyrkans fäder har med all rätt noterat att ett försvagat monastiskt liv leder till att kyrkan försvagas. Monastiken är för kyrkan vad hjärtat är för kroppen. Det starka monastiska livet ger inte bara kyrkan starka ledare (eftersom biskoparna [...]

Temadag om Kyrkan i Botkyrka folkhögskola

29 Dec, 2015|

Den syrisk-ortodoxa kyrkan är en 2000-år gammal kyrka som vi tillhör, men som vi många gånger inte känner till. Kyrkan som vi har idag har inte uppkommit på en dag och natt utan har en lång historia bakom sig. [...]

SOUF anordnar sitt allra första språkläger!

21 Dec, 2015|

SOUF anordnar för första gången ett språkläger med syfte att lära ut kyrkans skriftspråk kthobonoyo. Den 30 januari träffas vi i S:t Jacob Syrisk-Ortodoxa Katedral i Södertälje för en obligatorisk informationsträff, där vi även kommer att dela ut kursmaterial. [...]